Bouwmeester Scan verhuist naar Departement Omgeving Alle 51 voorziene Bouwmeester Scans zijn uitgevoerd en te bekijken op de website

In 2017 werd de werking van het bouwmeesterschap verrijkt met een nieuw instrument: de Bouwmeester Scan. De Scan is er voor lokale besturen die werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik. Bij het Departement Omgeving wordt nu nagegaan hoe de Scan als volwaardig beleidsinstrument kan worden ingezet. 

De Scan biedt lokale overheden aan de hand van een doorlichting, die ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart brengt, een overzicht van ingrepen die cruciaal zijn in de transitie naar een gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een duurzame omgang met ons leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen. De Bouwmeester Scan is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Team Vlaams Bouwmeester, het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Met het Departement Omgeving werkt het Team Vlaams Bouwmeester overigens reeds langer op structurele basis samen, onder andere via het onderzoeksprogramma LABO RUIMTE.

In het kader van deze structurele samenwerking, en op basis van een evaluatie van drie jaar ervaring met de uitrol van de Scan, hebben de Secretaris-Generaal van het Departement Omgeving en Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs beslist, het instrument een plaats te geven in de werking van het Departement Omgeving. Het feit dat de Scan inzichten oplevert voor een actie- en ontwikkelingsgericht lokaal omgevingsbeleid, het potentieel van een gebieds-dekkende screening om als verkennende tool ingezet te worden bij het bepalen van het ruimtelijke beleid (o.a. in de aanloop naar gemeentelijke beleidsplannen), en het feit dat ontwerp en ontwerpend onderzoek geen prominente plaats innemen bij de uitvoering van de Scans, deden hen besluiten, dat het instrument beter op zijn plaats is bij het Departement Omgeving. Daar zal men nu onderzoeken of de Scan kan uitgroeien tot een volwaardig beleidsinstrument.

Het Team Vlaams Bouwmeester wenst voormalig collega en coördinator van de Bouwmeester Scan Mario Deputter veel succes in zijn nieuwe werkomgeving, zonder hem evenwel uit het oog te verliezen. Het Team Vlaams Bouwmeester blijft immers als partner vertegenwoordigd in de stuurgroep, die de uitvoering van de Scans actief begeleidt.

Op dit ogenblik zijn alle lopende Scans afgewerkt. Eénenvijftig gemeenten beschikken over de resultaten van een dergelijke studie. Alle studies zijn te raadplegen op de website van de Bouwmeester Scan (Bouwmeesterscan.be). Lokale besturen kunnen nog steeds terecht bij het Team Vlaams Bouwmeester voor ruimtelijk en architecturaal advies via bouwmeester@vlaanderen.be