Verdichten voor meer openheid

Het ruimtelijke probleem in Vlaanderen kun je niet met één aanpak oplossen. Leo Van Broeck merkt dat veel maatregelen zelfs contraproductief zijn.

Filip De Rynck (DS 2 januari) en Wieland De Meyer (DS 3 januari) leveren waardevolle bijdragen aan het debat over de betonstop, maar je mag ze niet reduceren tot een boutade. De Rynck zegt nict dat fusies alleen volstaan om alles op te lossen. En tussen de regels lezen we bij De Meyer dat het over veel meer moet gaan dan ovcr eerlijke fiscalitcit. Het klopt bovendien niet dat academici of mijn team bezig zîjn met stereotypen. lntegendeel, dit vcrhaal vraagt om nuance. Want het ruimtelijk probleem zal nooit met één aanpak alleen worden opgelost.

Publicatiedatum: 4 januari 2018
Bron: De Standaard
foto: ©Jimmy Kets