De Bouwmeester Scan: een nieuwe tool voor ruimtelijke transitie Kandidaatstelling gemeentebesturen van 22 januari 2018 tot en met 12 februari 2018

Op initiatief van Geert Bourgeois, Vlaams minister-president, lanceren de Vlaamse Regering en de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck een oproep aan gemeentebesturen om zich kandidaat te stellen voor de Bouwmeester Scan. Met de Scan kunnen gemeentebesturen een beter beleid uitstippelen om werk te maken van een duurzaam en beter ruimtegebruik.

Hoe vertrouwd of waardevol de Vlaamse (stads)landschappen ook ogen, de pijnpunten zijn ons evenzeer bekend: verspreide bewoning in lage dichtheden, een hoog ruimtebeslag, een weinig efficiënte mobiliteit en de voortdurende inname van open ruimte. Dit ruimtelijk model is niet alleen milieu- en klimaatonvriendelijk, het heeft ook een zware maatschappelijk kost. De transitie naar beter en duurzamer ruimtegebruik betekent voor lokale overheden echter een zware opgave. De Bouwmeester Scan werd speciaal ontwikkeld voor gemeentebesturen die snel werk willen maken van een adequaat ruimtelijk beleid, en publieke en private ontwikkelingen in de gewenste richting willen sturen. Een team van experten brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan. Het gaat daarbij onder meer over verdichting en kernversterking, de versterking en uitbreiding van groenblauwe netwerken, de creatie van groengebieden met verhoogde ecologische waarde en een beter samenspel tussen open ruimte en verstedelijking.

Oproep aan gemeentebesturen

Gemeentebesturen die een Bouwmeester Scan wensen te laten uitvoeren, kunnen zich kandidaat stellen van 22 januari 2018 om 10.00 uur tot 12 februari 2018 om 10.00 uur. Op de website kan u een aanvraagformulier downloaden en de gegevens van uw gemeente achterlaten. De geselecteerde gemeenten worden in februari 2018 bekendgemaakt. 

De Bouwmeester Scan is een initiatief van het Team Vlaams Bouwmeester en het resultaat van een nauwe samenwerking met het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

bouwmeesterscan.be

 

Gemeentebesturen kunnen zich kandidaat stellen van 22 januari 2018 tot en met 12 februari 2018 via deze pagina

 

Gerelateerde info