Trefcentrum Moorsel / VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel, Stad Aalst, Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel ©Filip Dujardin

Trefcentrum Moorsel / VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel, Stad Aalst, Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel ©Filip Dujardin

Trefcentrum Moorsel / VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel, Stad Aalst, Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel ©Filip Dujardin

Trefcentrum Moorsel / VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel, Stad Aalst, Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel ©Filip Dujardin

Trefcentrum Moorsel / VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel, Stad Aalst, Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel ©Filip Dujardin

Trefcentrum Moorsel / VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel, Stad Aalst, Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel ©Filip Dujardin

Trefcentrum Moorsel / VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel, Stad Aalst, Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel ©Filip Dujardin

Trefcentrum Moorsel / VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel, Stad Aalst, Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel ©Filip Dujardin

Trefcentrum Moorsel / VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel, Stad Aalst, Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel ©Filip Dujardin

Trefcentrum Moorsel / VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel, Stad Aalst, Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel ©Filip Dujardin

Trefcentrum Moorsel / VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel, Stad Aalst, Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel ©Filip Dujardin

Trefcentrum Moorsel / VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel, Stad Aalst, Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel ©Filip Dujardin

Trefcentrum Moorsel / VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel, Stad Aalst, Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel ©Filip Dujardin

Trefcentrum Moorsel / VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel, Stad Aalst, Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel ©Filip Dujardin

Trefcentrum Moorsel / VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel, Stad Aalst, Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel ©Filip Dujardin

Trefcentrum Moorsel / VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel, Stad Aalst, Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel ©Filip Dujardin

Trefcentrum Moorsel / VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel, Stad Aalst, Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel ©Filip Dujardin

Trefcentrum Moorsel / VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel, Stad Aalst, Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel ©Filip Dujardin

PWDM14 - Architectuur

Het project is gelegen op een geklasseerde en daarom zeer precaire pastoriesite waar ruimtelijk interveniëren niet voor de hand lag. Dit zorgde voor een uitdagende uitgangspositie. De historische pastorie en de aangrenzende tuin werden opengesteld voor het publiek. Hiermee is een ‘groene kamer’ toegevoegd aan het palet van overwegend verharde publieke ruimtes in de dorpskern. Het project biedt een nieuw perspectief voor het in onbruik geraakte pastoriedomein. Het programma is divers: ruimtes voor verenigingen, een polyvalente zaal, een nieuwe accommodatie voor de jeugdvereniging KLJ en een openbaar park.

Het hele proces illustreert hoe een lokale gemeenschap en de gemeentelijke overheid het opdrachtgeverschap van een publiek ruimtelijk project met succes kunnen delen, om gezamenlijk te komen tot een kwaliteitsvol resultaat. Het nieuwbouwproject is gebouwd met VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel als bouwheer, maar het project telt veel meer ‘eigenaars’: de provincie Oost-Vlaanderen als subsidieverstrekker, de Stad Aalst die als bouwheer voor de (publieke) tuinaanleg fungeerde, de Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel als eigenaar van pastorie en grond en de inwoners van Moorsel, die het project mede gefinancierd hebben via giften. 

Via de Open Oproep werd het Antwerps-Rotterdams architectenbureau De Kort Van Schaik Van Noten aangesteld. Ze stelden een goed stedenbouwkundig en landschappelijk ingepast project voordat rekening houdt met het niveauverschil en de verschillende aantakkingen aan de kant van het dorpsplein en de straat.

De jury waardeert het project Trefcentrum Moorsel als een uniek voorbeeld voor andere kleine gemeenten in Vlaanderen. Met het oog op de verdichting en het doelmatiger gebruik vande versnipperde ruimte is het belangrijk dat grond- en pandbezitters hun eigendommen terug ter beschikking stellen aan betaalbare prijzen. Dit opent mogelijkheden voor  de herinrichting van publieke ruimte, het gebruik van groene plekken en een zorgvuldiger inrichting van infrastructuur die de hele dorpsgemeenschap ten goede komen. 

PWDM14 - Architectuur VZW Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel, Stadsbestuur Aalst, Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel

De vzw Parochiale Werken Sint-Martinus Moorsel samen met de stad Aalst en de Kerkfabriek Sint-Martinus Moorsel werden eveneens voorgedragen als laureaat met het project Gemeenschapscentrum Moorsel.

PWDM14 / LAUREAAT 2
PWDM14 / laureaat 3
PWDM 14 / Nominaties

PWDM14 - Architectuur
STAD KORTRIJK
OC de Troubadour 

PWDM14 - Architectuur
VRIJE BASISSCHOOL ZONNEKIND KALMTHOUT
Passieve kleuterschool Zonnekind

PWDM14 / Eervolle vermelding

PWDM14 - Masterplan
GEMEENTE MALLE
Centrumontwikkeling van de gemeentekern

Artikel De Standaard
Open Oproep project