IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

IGLO – Intergenerationeel Project Linkeroever Antwerpen / Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Antwerpen Lerende Stad ©Filip Dujardin

PWDM14 - Architectuur

De wijk Europark heeft een grondige facelift ondergaan om sociale samenhang tussen de verschillende daar aanwezige generaties en culturen te bevorderen via nieuwe infrastructuur gericht op wonen, zorg, cultuur en maatschappelijke ontplooiing, onderwijs en opvang. Drager van het project is de publieke ruimte. Andere op het terrein aanwezige partijen sluiten aan en vergroten het momentum van de stadsvernieuwing. De opdrachtgevers staan doorheen een lang en complex proces pal voor goede architectuur.

IGLO is een project met een lang procesverloop, waarbij vanaf het vroegste beleidsvoornemen tot het eindresultaat de doelstellingen overeind bleven, wat getuigt van een sterke regie. Verschillende stadsdiensten met eigen investeringsprogramma’s stemmen hun plannen op elkaar af. Het project getuigt van participatief denken en werken in alle fasen van het project, zowel vanuit de rol van de opdrachtgever binnen de stad als vanuit de stadsdiensten naar de bewoners toe.

Aangesteld via de Open Oproep tekende Technum voor het masterplan en de inrichting van de openbare ruimte, en het was als ingenieursbureau betrokken bij de architectuuropdrachten. De ontwerpers van de verschillende bouwprojecten (architecten De Vylder Vinck Taillieu, De Smet Vermeulen architecten, Tom Thys architecten) hadden een sterke inbreng in het masterplan, zodat alle bouwprogramma’s vanaf het begin doorgedacht waren en in het masterplan verankerd zaten.

De jury draagt het project IGLO Intergenerationeel Project Linkeroever voor als laureaat in de categorie ‘Architectuur’ omwille van het zeer complexe maar consequente proces, vanaf het formuleren van de intenties tot en met het (uit)dragen van een zeer geslaagd architecturaal resultaat van alle projecten afzonderlijk die, gezien de verschillende procedures en fasen, interessant op elkaar inspelen.

PWDM14 - Architectuur Stadsbestuur Antwerpen, het zorgbedrijf Antwerpen en Lerende Stad Antwerpen

De stad Antwerpen samen met het zorgbedrijf Antwerpen en Lerende Stad Antwerpen krijgen de titel van laureaat voor het Intergenerationeel Project Linkeroever IGLO.

PWDM14 / Laureaat 2
PWDM14 / laureaat 3
PWDM 14 / Nominaties

PWDM14 - Architectuur
STAD KORTRIJK
OC de Troubadour 

PWDM14 - Architectuur
VRIJE BASISSCHOOL ZONNEKIND KALMTHOUT
Passieve kleuterschool Zonnekind

PWDM14 / Eervolle vermelding

PWDM14 - Masterplan
GEMEENTE MALLE
Centrumontwikkeling van de gemeentekern