GO! Oudenaarde

OAG2009 Scholensites GO

Haalbaarheidsstudies PPS-gebiedsontwikkelingen te Oudenaarde, Menen en Bredene

Door teruglopende inkomsten en budgetten zijn publieke organisaties gedwongen te zoeken naar vernieuwende, efficiëntere manieren om investeringen te realiseren. De grootschalige inhaalbeweging ‘realisatie van schoolinfrastructuur via alternatieve financiering’, beter gekend als ‘Scholen Van Morgen’ en ‘DBFM 2’, is daar een voorbeeld van.

Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zet daarnaast ook maximaal in op de (gedeeltelijke) alternatieve financiering van grote investeringswerken, door middel van o.a. publiek-private samenwerking. Een nieuwe contractvorm die in dat verband zijn opgang maakt in het GO!, is PPS-gebiedsontwikkeling. Dat is de contractvorm waarbij het GO! in één marktbeweging schoolinfrastructuur bouwt en eigendommen valoriseert.

Deze studieopdracht betreft de opmaak van drie ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudies in het kader van de initiatie van nieuwe PPS-gebiedsontwikkelingen:

  • PPS GO! Atheneum Oudenaarde
  • PPS GO! Rito site Menen
  • PPS GO! BS De Zandlopertjes Bredene

Zo’n ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie omvat in grote lijnen de opmaak van een gedragen ruimtelijk masterplan en de uitvoering van een financieel haalbaarheidsonderzoek. De studie geeft daarmee vorm aan het ontwikkelingspotentieel van het schooldomein of de betrokken schooldomeinen, en geeft een inzicht in de procedurele en financiële consequenties van de toekomstige ontwikkeling.

Voor deze opdracht gaat het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap op zoek naar een gedreven multidisciplinair ontwerpteam dat de ambitie kan vormgeven op het vlak van stedenbouwbouwkundige ontwerpen, masterplannen, volumestudies en financiële haalbaarheid.

Het doel van de ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie(s) is dat de Raad van het GO! een gedocumenteerde en gemotiveerde beslissing kan nemen over de uitvoering van de (afzonderlijke) PPS-gebiedsontwikkeling(en).

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een selectie te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmelding of de selecties die hier uit volgen, zijn louter voor intern gebruik en zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2009 Scholensites GO GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

De volledige studieopdracht voor de opmaak van drie ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudies in het kader van de initiatie van nieuwe PPS-gebieds-ontwikkelingen voor het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 30 september 2020, 18.00 uur.
  • Maximaal 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen november 2020.
  • Presentatie offertes: november 2020.
  • De totale doorlooptijd vanaf de toekenning van de opdracht tot de aflevering van de definitieve haalbaarheidsstudie wordt voorzien op 6 maanden.
budget

Voor de uitvoering van de opdracht wordt een forfaitair bedrag voorzien van max. 25.000 euro (excl. btw) per site of 75.000 euro (excl. btw) voor de drie sites.

Vergoeding

Maximaal 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 750 euro (excl. btw) voor een geldige offerte. 

Contact

Christa Dewachter