Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4502 bestaande gebouwen op de site voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Projectsite OO4502 PXL Gebouw B ©Tim Van de Velde

Luchtfoto Open Oproep 4502 luchtfoto van de site van de Hogeschool PXL in Hasselt

Luchtfoto OO4502 PXL Gebouw B

Projectomschrijving

Limburg is als kenniscentrum in volle ontwikkeling, met herkenbare en deels ook buiten Limburg erkende campussen als Corda, T2-campus, Health en Bouw. Als grootste onderwijsinstelling van Limburg focust Hogeschool PXL nu ook op de ontwikkeling van haar campus Elfde Linie. Deze ligt binnen de driehoek Blauwe Boulevard - Corda Campus - Wetenschapspark Diepenbeek en omvat onder meer het Kapermolenpark, de Vildersstraat, het Quartier Canal, Trixxo en de groenblauwe Demervallei.

De voorbije jaren werd het masterplan ‘Doorbraak PXL - Campus(park) Elfde Linie’ ontwikkeld. Het masterplan vertolkt de ambitie om de campus te transformeren tot een campuspark dat ecologisch, sociaal en economisch sterk verweven is met de stad. De Demer fungeert daarbij als verbindend element: de campus versmelt met het Kapermolenpark en gaat mee op in het voorzieningenaanbod van de stad (met o.a. sportaanbod en ontmoetingsplekken). Dit masterplan focust op een klimaatneutraal patrimonium, clustering van parkeerplekken, ruimte voor fietsers en voetgangers, mixed learning faciliteiten en bedrijven die zich op de campus huisvesten als onderdeel van een lerend netwerk. De hogeschool PXL wenst een internationaal voorbeeldproject te realiseren op vlak van circulariteit, energie, biodiversiteit in de stad en multifunctioneel ruimtegebruik.

Hogeschool PXL wil kennis- en onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven sterker met elkaar verweven en een platform bieden voor het valoriseren van innovatieve trajecten. Daarom omvat deze opdracht ten eerste een ingrijpende renovatie of vernieuwbouw van het gebouw gesitueerd op een strategische locatie aan de Singel, waarin momenteel de departementen PXL-Business en PXL-Digital zijn gehuisvest. De renovatie-opgave behelst een herinrichting van de bestaande onderwijsfaciliteiten en een herstructurering van de ondergrondse en gelijkvloerse verdiepingen, zodat hier ruimte ontstaat voor toekomstige onderwijsvormen als mixed learning gecombineerd met studentenvoorzieningen. Lerend leven staat hier centraal.

Daarnaast plant Hogeschool PXL, in aanvulling op het bestaande onderwijsprogramma, de nieuwbouw van een BusinessHub, van waaruit dienstverlening wordt ontwikkeld en aangeboden om Limburgse bedrijven te transformeren en te innoveren, met digitalisering als voornaamste aandachtspunt. Via cocreatie tusssen onderwijs (vanuit onze opleidingen Business en Digital), onderzoek en bedrijven speelt de Hogeschool PXL hierop in. Het uitbouwen van een BusinessHub op de campus draagt zo bij tot de innovatie van het Limburgse ondernemingsweefsel. Deze ambities worden ruimtelijk vertaald in de vorm van een grote multifunctionele ‘mercado’, waar de wisselwerking met bedrijven kan gebeuren. De BusinessHub omvat verder living labs, ruimten voor start-up’s, en faciliteiten om via onder andere virtual reality verschillende belevingen te simuleren. Daarnaast worden extra ruimtes voorzien voor de integratie van diverse activiteiten van SyntraPXL.

Deze BusinessHub, strategisch gelegen aan de Singel, moet herkenbaar uitdrukking geven aan de toekomstvisie rond digitale transformatie en markeert ook de kop van de achterliggende campus. Optioneel wordt parkeerruimte voor (deel)wagens en fietsen in het programma opgenomen. 

Het totaalbudget van €18.644.175 voor het vast gedeelte omvat (alle bedragen excl. btw en excl. ereloon):

 • €10.541.750 voor de vernieuwbouw van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL
 • €8.102.425 voor de nieuwbouw van de BusinessHub

Voorwaardelijk deel van de opgave (afhankelijk van aangevraagde subsidiëring):

Behalve een living lab voor innovatief ondernemen en smart services wil de Hogeschool PXL, ten derde, de herinrichting van de campus gebruiken als living lab voor haar Green & Techopleidingen (zoals bouw, elektromechanica, energiesystemen, klimatisatie, groenmanagement).

De renovatie van het gebouw is een demonstratieproject omwille van de toepassing van verschillende circulariteitsprincipes. Hierbij wordt vertrokken van circulariteit op elementniveau, zodat het interieur van de gebouwen (deuren, wanden, etc.) demonteerbaar is en aanpasbaar aan toekomstige noden. Daarnaast wenst men een energiepositief gebouw, dat m.a.w. meer energie opwekt dan het verbruikt. Hiervoor zal een smart grid worden ontwikkeld, zodat energieverbruik perfect kan worden afgestemd. Tevens zal natuurinclusief worden (ver)bouwd door het plaatsen van groendaken en groengevels. Dit versterkt de biodiversiteit en doorbreekt het patroon van hitte-eilanden in de verstedelijkte context.

Als onderdeel van het masterplan zijn uitbreidingen van de business hub voorzien onder de vorm van private ontwikkelingen op de campus met short stay, pre-incubatorruimtes of incubatorwoningen. Deze vormen echter geen onderdeel van deze opgave. Hogeschool PXL vormt in het verlengde ook de campus Vilderstraat om tot een sport- en leefcampus met een sport- en recreatiehub.

Inbegrepen in de opdracht

 • de architectuurstudie
 • de stabiliteitsstudie
 • de studie van het klimaat en alle speciale technieken, inclusief de EPB-verslaggeving: HVAC, sanitair, elektriciteit, telefonie, data, branddetectie en -beveiliging, inbraakbeveiliging en toegangscontrole, geluid en videofonie, liften, akoestiek
 • de studie van de omgevingsaanleg rond de vernieuwbouw
 • de studie van de binneninrichting, inclusief het vaste meubilair en inrichting van mercado en experience faciliteiten
 • BIM
 • de organisatie van de procedure voor het aanstellen van de veiligheidscoördinator

Hasselt OO4502

Volledige studieopdracht voor de vernieuwbouw van de huisvesting van de opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en de nieuwbouw van een BusinessHub voor Hogeschool PXL

Status project
Geselecteerde bureaus
 • a2o-architecten bv
 • B+ architecten bvba, Denis Dujardin BVBA, KRAS Architecten, Mosard BE vzw
 • BRUTHER ARCHITECTES, GAFPA bureau voor architectuur en stedenbouw BVBA
 • LABORATOIRE, Sergison Bates architects London
Locatie bouwplaats

Elfde-Liniestraat 26, 3500 Hasselt
Hogeschool PXL - Gebouw B

Timing project
 • Selectievergadering: 18 apr 2023
 • Indienen: 4 sep 2023
 • Jury: 15 sep 2023
Bouwheer

Hogeschool PXL

Contactpersoon Bouwheer

Marijke Maes

Contactpersoon TVB

Eva Amelynck

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

Vast gedeelte:  €18.644.175 voor vernieuwbouw opleidingen Business, Digital en SyntraPXL en nieuwbouw BusinessHub. Voorwaardelijk gedeelte: €3.907.650 optimalisatie duurzaamheid en energie-maatregelen (afhankelijk van subsidiëring) (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Algemene ereloonvork van 11%-13% (architectuur, stabiliteit en technieken). Voornoemde percentages worden toegepast op het totaal investeringsbedrag van het gebouw.

Vergoeding ontwerpers

€15.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

4502 selectieleidraad
4502 Selection guideline
Lijst kandidaten