3905 Visiebeeld voor het masterplan voor het gebied Wolfsgracht te Denderleeuw

OO390 visiebundel ©Studio Thomas Willemse architects, architecten Geldof Mertens en Noben

3905 Visiebeeld voor het masterplan voor het gebied Wolfsgracht te Denderleeuw

OO390 visiebundel ©Studio Thomas Willemse architects, architecten Geldof Mertens en Noben

3905 Visiebeeld voor het masterplan voor het gebied Wolfsgracht te Denderleeuw

OO390 visiebundel ©Studio Thomas Willemse architects, architecten Geldof Mertens en Noben

3905 Visiebeeld voor het masterplan voor het gebied Wolfsgracht te Denderleeuw

OO390 visiebundel ©Studio Thomas Willemse architects, architecten Geldof Mertens en Noben

3905 Visiebeeld voor het masterplan voor het gebied Wolfsgracht te Denderleeuw

OO390 visiebundel ©Studio Thomas Willemse architects, architecten Geldof Mertens en Noben

3905 Visiebeeld voor het masterplan voor het gebied Wolfsgracht te Denderleeuw

OO390 visiebundel ©Studio Thomas Willemse architects, architecten Geldof Mertens en Noben

Laureaat: agmen, Studio Thomas Willemse

De studieopdracht voor het opmaken van een masterplan voor het gebied Wolfsgracht te Denderleeuw werd gegund aan het tijdelijk maatschap Studio Thomas Willemse architects en architecten Geldof Mertens en Noben, met in onderaanneming Tractebel en Orientes.

Het team vertrekt van het idee van de brink, een met gras en bomen beplant plein aan de rand van het dorp. Het concept versterkt het mooie, open en gave landschap en zal ervoor zorgen dat een van de laatste grote open ruimtes in Denderleeuw niet verder wordt versnipperd. De herinterpretatie van de brink wordt op twee schaalniveaus toegepast. Het groene hart van Wolfsgracht wordt een stadsbrink voor heel Denderleeuw. Nieuwe woningen worden geschakeld rond kleinere gemeenschappelijke open groene ruimtes: de buurtbrinken. Met de buurtbrinken wordt een nieuwe vorm van wonen voor nieuwe en huidige bewoners aangeboden. Het landschap van de buurtbrink wordt zorgvuldig verankerd in de ruimere landschappelijke structuur van Denderleeuw. Wolfsgracht wordt een natuurrijke plek voor alle inwoners.

De nieuwe grote stadsbrink van Wolfsgracht zal een stapsteen vormen in het grotere netwerk van verkeersvrije doorwaardbare stadskamers van Denderleeuw. Door de woningen in de rand toe te voegen, ontstaat een kader voor de open ruimte. De smalle waterloop, de Wolfsgracht, die zijn naam geeft aan deze stadskamer, wordt uitgebreid als ruggengraat van het groenblauwe netwerk. De open ruimte krijgt een gradiënt van sterk gecontroleerd groen dichtbij de woningen tot mensvrije stadsnatuur in het hart van de stadsbrink. Een fijnmazig netwerk van trage wegen verbindt de sportvelden langs de Wolfsgracht met het Vrijheidspark.

Het nieuwe wonen krijgt zijn plaats tussen de buurtbrinken en het weidse uitzicht over het landschap van de stadsbrink. De diverse en uitgesproken woontypologieën zijn een mix van traditionele en vernieuwende woonvormen, waarbij ingezet wordt op duurzaamheid, ecologie en circulariteit. De woningen zijn veelal compact en gedeelde faciliteiten zijn voorzien. De buurtbrinken sluiten aan bij het volume van de bestaande woningen en evolueren naar parkvilla’s met ruimere appartementen. Hierdoor grenzen de bestaande woningen aan nieuwe rijwoningen. De hoogste volumes bieden uitzicht over het landschap zonder het zicht vanuit andere woningen te belemmeren. In de plint van de nieuwe gebouwen is ruimte voor dienstverlening en handel, wat kan bijdragen aan de levendigheid en de sociale cohesie van de wijk.

Denderleeuw OO3905

Volledige studieopdracht voor het opmaken van een masterplan en een ontwikkelingsstrategie voor het gebied Wolfsgracht te Denderleeuw

Status project
Genomineerden