Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

OO3801_site_Vrijetijdscentrum Izegem ©Tim van De Velde

OO3801_Luchtfoto_©GDI-Vlaanderen

OO3801_Luchtfoto_©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Izegem is een dynamische en bedrijvige stad in het hart van West-Vlaanderen. Op de hoek van de Grote Markt ligt de voormalige drukkerij Strobbe (bekend van de scheurkalender De Druivelaar). Deze drukkerijsite is sedert een paar jaar verlaten. Het studiebureau Palmbout Urban Landscapes heeft een ruimtelijke visie voor de stad opgemaakt, waarbij deze site als een van de tien cruciale projectsites voor stedelijke ontwikkeling werd weerhouden. De drukkerij is een begrip in Izegem en moet door haar zeer centrale ligging een knooppunt worden tussen het stadscentrum en de vele nieuwe residentiële ontwikkelingen in het oostelijke deel van de stad. De industriële uitstraling en de grote bedrijfsvloeren geven het gebouwencomplex een sprekend karakter.

Verspreid over de stad zijn er vier functies die we in dit nieuwe project geïntegreerd zien samenwerken/samensmelten: de stedelijke bibliotheek, de kunstenacademie Art’Iz, het stadsarchief en het dienstencentrum voor senioren. Deze diensten, die op vandaag alle vier een eigen werking hebben en een eigen publiek aanspreken, zullen dus in dit nieuwe huis hun plek vinden. Het grootste (en oudste) deel van de huidige drukkerij wil de stad graag hergebruiken en dus grondig renoveren. Er zal evenwel een deel bijgebouwd moeten worden om aan de ruimtebehoefte te voldoen. De stad wil van dit project een landmark maken voor onze binnenstad.

Belangrijk is dat binnen dit nieuwe project de som groter wordt dan de delen. De stad heeft er expliciet voor gekozen deze verscheidene functies in het nieuwe project te laten verweven zodat er veel kruisbestuiving en gedeeld ruimtegebruik mogelijk is. De uitdagende opdracht voor de ontwerpers zal er dus in bestaan, een evenwicht te vinden tussen gedeeld ruimtegebruik, de specificiteit van de verschillende onderdelen en vooral het sturen van de bewegingen en looplijnen van de bezoekers en medewerkers, zodat het geheel natuurlijk gaat aanvoelen. Het gebouw moet als een thuis voelen voor leerlingen, bibliotheekbezoekers, senioren, ouders, leerkrachten,…  en rekening houden met de noden van de verschillende gebruikers, namelijk de stilte voor de lezers, het geluid voor de muzikanten, de gezelligheid voor de senioren, etc.

We willen dat het interieur de uitstraling krijgt van een gezellige woonkamer waar beleving centraal staat. De publieke ruimtes moeten ruim ogen waardoor de bezoeker/werknemer zich niet opgesloten voelt. Ze moeten daarenboven overzicht bieden, duidelijk gestructureerd zijn en logisch met elkaar verbonden. Het gebouw moet uitnodigen om er langdurig te verblijven en op ontdekkingstocht te gaan.

Voor deze site werd reeds een masterplan opgemaakt dat richtinggevend is voor de verdere ontwikkelingen. Daar verschillende spelers vorm zullen geven aan deze site, zullen de ontwerpers hun project inpasbaar moeten maken en de relatie tussen het gebouw en zijn omgeving vorm geven. Dit project zal het grootste aantal dagelijkse bezoekers aantrekken van alle Izegemse stedelijke sites. De bezoekersstromen die hierdoor zullen ontstaan, moeten een meerwaarde bieden voor de site en haar omgeving en geen overlast berokkenen.

Ten slotte verwachten we van het ontwerpteam dat het expertise betrekt omtrent akoestiek, duurzaam en energiezuinig bouwen en de klimatisering van archiefruimte met delicate stukken. De stad wenst een BEN-gebouw te realiseren.

Selectiecriteria

Aan de hand van de ingediende documenten worden volgende selectiecriteria onderzocht en getoetst aan de ambities van de opdrachtgever:

 1. de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht
 2. de vakbekwaamheid
 3. de relevante ervaring

Gunningscriteria

 1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en van het ontwerpend onderzoek, afgetoetst aan de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek:
  1.a. in een ruim maatschappelijk kader.
  1.b. meer functioneel toegepast op de eisen van de gebruiker
 2. de procesgerichtheid en procesbereidheid
 3. de aanpak van duurzaamheid
 4. de raming van de projectkost
 5. de beheersing van de projectkost
 6. het honorarium
 7. de samenstelling en deskundigheid van het ontwerpteam

Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt vastgesteld: 4 / 2 / 2 / 1 / 1/ 1/ 1.

 

Izegem OO3801

Volledige studie- en architectuuropdracht voor de herbestemming en uitbreiding van de oude drukkerij Strobbe tot een geïntegreerd vrijetijdscentrum

Status project
Geselecteerde bureaus
 • BeL Associates
 • BURO II & ARCHI+I , Snøhetta
 • Jorge Vidal, LEAGUE
 • Xaveer De Geyter Architectenbureau BVBA
Locatie bouwplaats

Dirk Martenslaan, 8870 Izegem
Bouwblok tussen de Dirk Martenslaan, Baertshof en de Kasteelstraat

Timing project
 • Selectievergadering: 3 okt 2019
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 apr 2020
 • Indienen: 6 feb 2020
 • Jury: 20 feb 2020
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 nov 2022
 • In gebruikname: 1 jul 2024
Bouwheer

Stadsbestuur Izegem

Contactpersoon Bouwheer

Els Manhaeve

Contactpersoon TVB

Jouri De Pelecijn

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

€14.000.000, aantal geraamde vierkante meter gebouwd programma: 7.000 m² (incl. btw) (incl. ereloon)

Honorarium

Algemene ereloonvork gebouw: 10 % - 14 % (excl. btw). Algemene ereloonvork omgeving: 7 % - 8,5 % (excl. btw). Ereloon inclusief: Interieur (vaste onderdelen), stabiliteit, technieken, akoestische studies, werfcoördinatie, veiligheidscoördinatie, EPB.

Vergoeding ontwerpers

€15.000 (incl. btw) per kandidaat voor de 4 niet weerhouden kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten Open Oproep 3801
Selectiebeslissing