Realisatie Open Oproep 1921 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1921 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1921 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1921 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1921 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1921 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1921 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1921 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1921 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1921 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1921 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1921 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1921 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1921 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1921 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1921 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1921 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1921 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1921 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1921 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1921 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1921 © Michiel De Cleene

Laureaat: Compagnie O.

Lebbeke krijgt een school niet enkel voor 2017 maar voor 2050. Een gebouw met "een hart". Een ding dat pedagogisch meegroeit. 
 
Intelligente structuur
Het ontwerp vertrekt van een intelligente structuur: een verzameling van verschillende stalen grids (kolommen & balken) die zich lenen tot specifieke invulling.
Waar de structuur het ijlst is, waar ze bijgevolg de grootste overkragingen heeft, daar zit het hart, de open ruimte, de buik van de gemeenschap. Deze grote atriumruimte wordt omkranst met gelijkaardige stalen grids die andere ritmes en densiteiten aannemen: daar waar de klassen worden voorzien, is het grid basaal zes bij acht meter. Tegen de straatkant aan wordt het fijner waardoor het geschikt is om bijfuncties in onder te brengen. Deze functies bufferen de straat, zetten zich op een wig tussen het dorp en de interne schoolgemeenschap.
 
Klassen rondom een atrium
Het grote atrium is tweeledig: aan de ene zijde is het een volwaardige sportzaal, anderzijds dient de ruimte als refter en overdekte opvang. Beide functies kunnen in elkaar overlopen of van elkaar gescheiden worden door een mobiele wand.
De circulatie is op deze grote ruimte geënt. Hier zal de school zichtbaar leven.
De klassen zijn hiërarchisch geplaatst: op het gelijkvloers de kleuters, daarboven de eerste graad, meer naar de open hoek volgt dan de tweede graad. De laatste graad richt zich al meer naar het openbaar domein, daar waar ze straks hun plaats in moeten zoeken.
 
De vestibule
De structuur wordt op 4 meter van de rooilijn geplaatst. Om RUP-conform te blijven, zetten we op de rooilijn de gevraagde witte gevel. Tussen gevel en structuur ontstaat een open ruimte die als buffer dient om kinderen en leraars op te vangen. We noemen deze ruimte de vestibule: Het is een autovrije zone voor wachten en toekomen, spelen en observeren, een ouderruimte, een zone waar je een kijk op de werking van de school krijgt.

lebbeke OO1921

Geïntegreerde studieopdracht voor de nieuwbouw van de Vrije Basisschool te Lebbeke.

Status project