Locatie Open Oproep 1902 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1902 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1902 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1902 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1902 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1902 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1902 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1902 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1902 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1902 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1902 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1902 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1902 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1902 © Tim Van de Velde

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Omwille van grote wijzigingen in het programma en omwille van een grondige reorganisatie van de Hogeschool Gent, werd in overleg met de opdrachtgever beslist om deze opdracht te annuleren. Het project werd samen met OO1901 opnieuwgepubliceerd in Open Oproep 21 als project 2113.  

De Hogeschool Gent, die deel uitmaakt van de Associatie Universiteit Gent en gelokaliseerd is te Gent, Melle en Aalst, beschikt over een algemeen, functioneel masterplan dat een reeks infrastructuuringrepen omvat om de efficiëntie, de werking en de kwaliteit van het onderwijs, onderzoek en de dienstverlening te verbeteren. Daarnaast beschikt de Hogeschool Gent over een specifiek masterplan voor de ruimtelijke en duurzame ontwikkeling van de campussen Schoonmeersen 1 en 2.

Op één van beide campussen wil Sovoreg VZW, de organisatie voor de studentenvoorzieningen van de Hogeschool Gent, een project realiseren dat plaats biedt voor een studentenresidentie van 400 kamers, een Erasmushotel (voor kort verblijvende buitenlandse studenten) van 120 kamers, nieuwe administratieve burelen voor Sovoreg VZW en een studentenrestaurant met 150 zitplaatsen. De opdrachtgever streeft een architectuur na waarbij functionaliteit en vormgeving in evenwicht zijn. Het gebouw moet logisch en flexibel opgebouwd zijn en rekening houden met de geldende reglementering betreffende studentenresidenties en technisch voldoen aan de vereisten op het gebied van toegankelijkheid, veiligheid, comfort en duurzaamheid. De functionele eisen moeten vertaald worden in een eigentijdse vormgeving, ingepast in zijn omgeving. Het gebouw moet een hoogwaardige identiteit uitstralen en tegelijkertijd een plek zijn waar studenten zich kunnen thuis voelen.

Ook op vlak van duurzaamheid heeft de opdrachtgever uitgesproken ambities. Hij verwacht een bouwtechnisch laag energiegebouw met installatie van technisch lage energie- en waterstromen. Dit impliceert een gedegen onderzoek naar het gebruik van groene energiebronnen. Anderzijds betekent dit voor de opdrachtgever ook een maximale beheersing van de gebruikskosten en een onderhoudsvriendelijk gebouw.

Om een geïntegreerd project te kunnen realiseren wenst de Hogeschool Gent ook een studie te laten maken van de aanleg van de omgeving op de campus Schoonmeersen 2. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de verdere op puntstelling van het ontwerp in een later stadium al dan niet toe te wijzen.

Ereloon architectuur: min. 6,0%, max. 8,0% (incl. stabiliteit, technieken)
Ereloon omgevingsaanleg: KVIV norm / Barema I / klasse 2, ondergrens is KVIV-2% en bovengrens is KVIV

Gent OO1902

-Volledige studieopdracht voor de realisatie van nieuwe studentenhuisvesting op campus Schoonmeersen 1 of 2 voor de Hogeschool Gent. -Studieopdracht aanleg van de omgeving op de campus Schoonmeersen 2 voor de Hogeschool Gent

Status project
Locatie bouwplaats

Voskenslaan 362, 9000 Gent

Bouwheer

Hogeschool Gent

Contactpersoon Bouwheer

Jos Nollet

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Budget

23.450.000 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

25.000 € excl btw per laureaat