Locatie Open Oproep 1818 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1818 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1818 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1818 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1818 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1818 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1818 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1818 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1818 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1818 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1818 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1818 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1818 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1818 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1818 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1818 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1818 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1818 © Tim Van de Velde

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

DE OPDRACHTGEVER HEEFT BESLIST OM DE OPDRACHT NIET TOE TE WIJZEN.

Momenteel zijn de gemeente Lille en het OCMW gehuisvest in aparte gebouwen op verschillende locaties. De wens van beide besturen is om één openbaar centrum te verwezenlijken, waar de burger alle plaatselijke dienstverlening bij elkaar terugvindt. Daarom slaan de gemeente en het OCMW de handen in elkaar om het bestaande gemeentehuis uit te breiden en te verbouwen tot één volwaardig Administratief Centrum en Sociaal Huis.

De herstructurering van de site moet de dorpskern versterken en een aangenaam aanspreekpunt vormen in het centrum van Lille. De gebouwen dienen in harmonie met de ruime groenomgeving ingeplant te worden en hier één functioneel geheel mee te vormen. Belangrijk zijn de naburige oude dokterswoning en de aanpalende groene gemeenteeigendommen die conceptueel geïntegreerd worden in het project. Het domein moet één coherent geheel vormen met respect voor de geschiedenis en de eigenheid van de oude dokterswoning.

De architectuur dient de herkenbaarheid van de openbare dienstverlening te ondersteunen door een logische en flexibele planindeling. Een optimale en duidelijke toegankelijkheid en een klantgericht onthaal staan hierbij centraal. Voor het personeel dient het vernieuwde gebouw een aangename en toekomstgerichte werkomgeving te zijn.

Het gemeentebestuur en OCMW wensen een energiezuinig centrum te bouwen met een hoge organisatorische kwaliteit enerzijds en een hoge architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit anderzijds. Het moet een voorbeeldfunctie zijn voor wat betreft toegankelijkheid, flexibiliteit en duurzaamheid.

Lille OO1818

Studieopdracht voor de uitbreiding van het gemeentehuis tot administratief centrum en sociaal huis voor gemeente en OCMW te Lille

Status project
Geselecteerde bureaus
 • DRIESEN-MEERSMAN-THOMAES architecten cvba
 • Eagles of Architecture
 • OMGEVING
 • ONO architectuur
 • WAW
Locatie bouwplaats

Rechtestraat 44-48, 2275 Lille

Timing project
 • Selectievergadering: 21 okt 2009
 • Eerste briefing: 18 mrt 2010
 • Tweede briefing: 20 apr 2010
 • Indienen: 1 sep 2010
 • Jury: 7 sep 2010
 • Gunning: 2 mei 2011
Bouwheer

Gemeentebestuur Lille

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Adinda Van Geystelen

Budget

3.000.000 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

4.000 € (excl. btw) per laureaat