Locatie Open Oproep 1807 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1807 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1807 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1807 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1807 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1807 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1807 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1807 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1807 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1807 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1807 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1807 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1807 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1807 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1807 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1807 © Tim Van de Velde

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De Ideale Woning is een sociale huisvestingsmaatschappij met meer dan 5300 woningen verspreid over een groot deel van het arrondissement Antwerpen. Te Stabroek zijn er in totaal 151 sociale huurwoningen, waarvan 105 eengezinswoningen en 46 appartementen.

De Ideale Woning heeft al geruime tijd ongeveer 10 ha grond gelegen in het woonuitbreidingsgebied Molenveld te Stabroek. In samenspraak met de gemeente Stabroek wil De Ideale Woning een ontwikkelingsplan laten opmaken voor het ruimere woonuitbreidingsgebied gelegen tussen Grote Molenweg – 's Hertogendijk – Kleine Molenweg – Kan. V. Tichelenlaan.

Het is van belang dat er een kwalitatief binnengebied gecreëerd wordt met aandacht voor de aansluiting op het bestaande weefsel en met respect voor de gebiedseigen karakteristieken van het poldergebied.
Het gebied zal gedeeltelijk ingevuld worden door een sociaal woonproject waarbij een sociale mix wordt nagestreefd. Verder moet er ook ruimte voorzien worden voor sportaccommodatie en groen. Momenteel is het gebied gedeeltelijk in gebruik genomen door een ruitervereniging en een voetbalclub.

Er moet voldoende aandacht besteed worden aan de verkeersontsluiting van deze nieuwe wijk met voldoende zorg voor de zwakke weggebruikers.

Tegelijkertijd zal er een fasering opgemaakt worden voor de invulling van de verschillende functies.

Stabroek OO1807

De volledige studieopdracht voor het opmaken van een ontwikkelingsplan voor een woonuitbreidingsgebied van ongeveer 10ha te Stabroek.

Status project
Locatie bouwplaats

Burgemeester Hermanslaan, 2940 Stabroek
Woonuitbreidingsgebied Molenveld

Bouwheer

C.V. De Ideale Woning

Contactpersoon Bouwheer

Jan Wouters

Contactpersoon TVB

Mario Deputter

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Budget

75.000 € (excl. btw) (incl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

3.000 € (excl. btw) per laureaat