Locatie Open Oproep 1603 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1603 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1603 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1603 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1603 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1603 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1603 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1603 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1603 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1603 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1603 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1603 © Michael De Lausnay

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

In het Provinciehuis zijn de centrale diensten en bestuursorganen van het Antwerps provinciebestuur gevestigd. Het gebouwencomplex is gelegen aan de Koningin Elisabethlei, in de negentiende-eeuwse gordel tussen de leien en de ring van Antwerpen. Deze ligging, kort bij het centrum van de provinciehoofdplaats, direct in verbinding met de belangrijke verbindingswegen tussen de stad en de regio is bijzonder gunstig. De gebouwen zijn echter aan een volledige renovatie toe en het provinciebestuur wil deze gelegenheid gebruiken om met architecturale middelen uitdrukking te geven aan de geactualiseerde maatschappelijke betekenis van het provinciebestuur. Deze nieuwe symboolwaarde zou moeten tot uiting komen zowel in de gebouwen als in de site en dit op schaal van de gebouwen, de site en de verankering van de site in haar omgeving.
Doelstelling van het project: het provinciehuis en de omgevende site omvormen tot een kwaliteitsvol complex dat vormelijk uitdrukking geeft aan de wijze waarop het provinciebestuur zijn maatschappelijke missie wenst te vervullen, open onthaal biedt aan het publiek en de goede werking van de diensten optimaal ondersteunt.
Kwaliteit en meerwaarde zijn te realiseren op gebied van duurzaamheid, functionaliteit, toegankelijkheid van de openbare ruimte, versterking en integratie van de groenvoorziening, architecturaal beeld en bouwtechnische rationaliteit.
Op het vlak van specifiek energieverbruik is de doelstelling een laag-energie tot passief gebouw te realiseren. De exploitatiekosten vormen naast de initiële  investeringskosten een belangrijk evaluatiecriterium bij de beoordeling van het concept.

De opgave omvat : Primo het huisvesten van alle centrale functies en diensten van het provinciebestuur, waarbij de bruto-oppervlakte werd bepaald op 38.768 m². Secundo het uittekenen van een architecturaal concept waarbij het nieuwe provinciehuis een antwoord geeft op de uitdagingen van de toekomst met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Tertio het heraanleggen van de volledige site inclusief parkeergelegenheid, circulatie en doorstroming, maar waarbij de kwaliteit van de site als stedelijke groene openbare ruimte als eerste criterium zal worden weerhouden, met respect voor de ingangspartij waar het volume van het hoofdgebouw met kunstwerk (fontein van "Bury") behouden moet blijven en de achterbouw met publieke functie bij voorkeur geïntegreerd blijft.
Voor de financiering en uitvoering van de werken, zal de provincie een privé-partner zoeken. De ontwerper(s) krijgen de volledige ontwerpopdracht.

Honorariumvork:  globaal ereloon min 9% max 12%

Antwerpen OO1603

Volledige studieopdracht voor een integrale visie op de site, de ruime omgeving en de renovatie en/of nieuwbouw van het provinciehuis Antwerpen

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Aires Mateus & Associados, Proap Estudos e Projectos de Arquitectura Paisagis, WIT architecten bv-bvba
  • ARUP bv, Conix Architects cvba
  • Benthem Crouwel Architects
  • Stéphane Beel & Lieven Achtergael architecten, Tractebel Engineering nv
  • Tony Fretton Architects
Locatie bouwplaats

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Timing project
  • Selectievergadering: 8 dec 2008
  • Eerste briefing: 7 nov 2008
  • Tweede briefing: 16 dec 2008
  • Indienen: 15 apr 2008
  • Jury: 7 mei 2008
Bouwheer

Provinciebestuur Antwerpen

Contactpersoon TVB

Tania Hertveld

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

André Loeckx

Budget

68 000 000 € (incl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

25.000 € excl. btw per laureaat