Beeldkwaliteitsplan © plusofficearchitects, Delva landscape architects, Connect Beeldkwaliteitsplan © plusofficearchitects, Delva landscape architects, Connect

Laureaat: PLUS office architects

Lommel OO1504

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor het volledige grondgebied van de stad Lommel in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de stad Lommel.

Status project