ocatie Open Oproep 1502 © Jan Kempenaers

ocatie Open Oproep 1502 © Jan Kempenaers

ocatie Open Oproep 1502 © Jan Kempenaers

ocatie Open Oproep 1502 © Jan Kempenaers

ocatie Open Oproep 1502 © Jan Kempenaers

ocatie Open Oproep 1502 © Jan Kempenaers

ocatie Open Oproep 1502 © Jan Kempenaers

ocatie Open Oproep 1502 © Jan Kempenaers

ocatie Open Oproep 1502 © Jan Kempenaers

ocatie Open Oproep 1502 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek ( ILVO ) is een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid ( beleidsdomein Landbouw en Visserij ), gelegen in een kennisomgeving – dicht bij universiteit Gent en hogescholen – waar multidisciplinair onderzoek in land- en tuinbouw en visserij verricht wordt.

ILVO coördineert en voert beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek en de daaraan verbonden dienstverlening uit met het oog op een duurzame en competitieve landbouw en visserij in economisch, ecologisch, sociaal en maatschappelijk perspectief.

De onderzoeksactiviteiten worden aangestuurd via vier eenheden:
• Plant
• Dier
• Technologie & Voeding
• Landbouw & Maatschappij.
De vier eenheden worden overkoepeld door de ILVO – Directie met adres 9820 Merelbeke, Burg. Van Gansberghelaan 96.

Via het opstellen van een Masterplan is een algemeen kader en een stappenplan opgesteld, die de basis vormen van de (middel)lange termijnvisie voor de opwaardering van het gebouwenpatrimonium.

Timing = 12 jaar in 3 fasen, die zelf onderverdeeld zijn in deelfasen.

De Masterplan variant wordt gevolgd.

Het totaalbeeld van het Masterplan omvat 4 clusters, waarbij richtlijnen en ruimtelijke opties vooropgesteld worden. De 4 clusters vallen niet samen met de 4 eenheden, maar zijn gemengd als volgt:
• Cluster 1 : Directie / Landbouw & Maatschappij / Plant
• Cluster 2 : Technologie & Voeding / Dier
• Cluster 3 : Plant / Technologie & Voeding / Dier
• Cluster 4 : Plant.

De huidige architectuuropdracht omvat deelfase 1 B voor het nieuw kantoorgebouw, gesitueerd op cluster 1.

De ambities zijn :
• Belang van het ruimtelijk concept : oriëntatie, compactheid, functioneel - flexibel, voldoen aan normen van toegankelijkheid,
• Bouwtechnisch : laag energiekantoorgebouw met E 70- en K 30 peil,
• Installatietechnisch: lage energie- en waterstroom.

Merelbeke OO1502

Volledige architectuuropdracht voor het bouwen van een laag energie kantoorgebouw te Merelbeke.

Status project
Locatie bouwplaats

Burg. Van Gansberghelaan 96, 9820 Merelbeke

Bouwheer

Vo, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Contactpersoon TVB

Tania Hertveld

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Kristiaan Borret

Budget

€4.209.800 (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€6.000 excl. btw / laureaat