Locatie Open Oproep 1408 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1408 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1408 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1408 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1408 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1408 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1408 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1408 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1408 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1408 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1408 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1408 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Nieuw Zurenborg is één van de strategische projecten uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat werd geselecteerd als nieuw gemengd woongebied.

Het projectgebied is uniek in de stad. Het is +/- 11 ha groot waarvan het belangrijkste deel wordt ingenomen door de voormalige gasfabriek. De herbestemming van deze brownfieldsite biedt de kans om een kwalitatief woonuitbreidingsproject te ontwikkelen.

Ook de ligging van het gebied is bijzonder. Enerzijds sluit het gebied aan bij de 19de-eeuwse woonwijk Zurenborg, anderzijds ligt het ingesloten tussen twee belangrijke infrastructurele barrières: het ringspoor en het Singel-Ringcomplex.

Het aantal sites waar de stad op deze schaal een nieuw project kan inplanten is zeer schaars. De stad zal voor dit project dan ook een sterke regie en een kwalitatief herbestemmingdebat voeren. Op basis van een duidelijk planningsproces, gerichte onderzoeken en debat, heeft de stad de visie uit het structuurplan in een projectdefinitie gegoten die de visie, ambitie en het programma van eisen voor het projectgebied beschrijft. De twee belangrijkste onderdelen in het programma zijn wonen en een samenhangende publieke, groene ruimte. Met deze keuze wenst de stad de reikwijdte van het project niet te beperken tot de site zelf. Nieuw Zurenborg heeft een dubbele taak: het verbeteren van de woonkwaliteit voor de bestaande bewoners én het aantrekken van nieuwe bewoners.

De stad wenst de ambities en het eisenprogramma van de projectdefinitie te vertalen naar een stadsontwerp. Het stadsontwerp legt de krijtlijnen vast voor de toekomstige invulling en het ruimtelijke beeld van de nieuwe woonwijk. Dit ontwerp gaat zowel om met de nieuwe positie en betekenis van het project in de context van een groter stedelijk geheel, als met de vormgeving, de inrichting en de maakbaarheid van het project zelf. Centraal staat de houding ten opzichte van de publieke ruimte in relatie tot de infrastructuren, het woonweefsel en het stedelijke groen.

Het is de ambitie van de stad om een stadsontwerp te maken over de perceelsgrenzen heen. Dit betekent dat het ontwerp faseerbaar moet zijn in functie van de eigendomsstructuur en het vrijkomen van de verschillende gronden. Het stadsontwerp moet de ruimtelijke samenhang en de kwaliteit van de ontwikkelingen bewaken. Het ontwerpteam zal daarom naast de opmaak van het stadsontwerp een opdracht in kwaliteitsbewaking behouden.

Het stadsontwerp zal in een volgende fase worden vertaald naar een ruimtelijk uitvoeringsplan, waarna gestart kan worden met uitvoeringsgerichte projecten van de bebouwde en onbebouwde ruimte. Het ontwerpteam staat in voor de kwaliteitsbewaking en doorwerking van het stadsontwerp en kan na oplevering van het stadsontwerp, deels of geheel, in aanmerking komen om een deel van de volgende fasen voor zijn rekening te nemen.

Antwerpen OO1408

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een stadsontwerp voor "Nieuw Zurenborg" in Antwerpen

Status project
Locatie bouwplaats

Krugerstraat, 2000 Antwerpen
Wijk 'Zurenborg',Antwerpen; projectzone tussen Pretoriastraat, Ooststation, Plantin-Moretuslei en Uitbreidngstraat

Bouwheer

Stadsbestuur Antwerpen

Contactpersoon Bouwheer

Lintermans Sandra

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

André Loeckx

Budget

nog niet bepaald (excl. btw) (excl. ereloon)