Locatie Open Oproep 1402 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1402 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1402 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1402 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1402 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1402 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1402 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1402 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1402 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1402 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De Stadsschouwburg is bij de Antwerpenaars bekend als 'de oude KNS' en wordt wel eens oneerbiedig 'de betonnen bunker' genoemd. Dit gebouw en het naastliggende Theaterplein is de kroon op het werk in de belangrijke stedelijke ontwikkeling van de theatersite van Antwerpen. Het vormt niet alleen het hart van het culturele leven maar is ook een belangrijk onderdeel van het Antwerpse winkelgebeuren van de Meir, via de hernieuwde Stadsfeestzaal en Hopland.

In 2003 heeft het stadsbestuur beslist de Open Oproepprocedure uit te schrijven voor het Theaterplein en omgeving. Dit project is in volle uitvoering en het plein zal spoedig nieuw leven in de culturele wijk blazen.

Tegelijkertijd wenst de stad een masterplan op te maken voor de aanpak van de Stadsschouwburg zelf. Het gebouw is immers aan renovatie en uitbreiding toe. Enerzijds staat er een bijzondere renovatie van de technische uitrustingen en de gevelschil op stapel. Anderzijds is er voor de Koninklijke Balletschool een eigen bouwproject uitgestippeld binnen de bestaande structuur van het gebouw. Deze uitbreiding werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering binnen het DBFM-scholenbouwproject. De stad Antwerpen wenst via de procedure van de Open Oproep een kwalitatief en samenhangend ontwerpkader te scheppen via een masterplan voor de diverse geplande werken in haar Stadsschouwburg.

Antwerpen OO1402

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een ontwikkelingsvisie op de Stadsschouwburg van Antwerpen

Status project
Geselecteerde bureaus
  • 360 architecten bv
  • Poponcini & Lootens ir architecten bvba
  • ssa/xx stedenbouw-architectuur-landschapsontwerp
  • Verdickt & Verdickt architecten
  • WDJARCHITECTEN
Locatie bouwplaats

Theaterplein 1, 2000 Antwerpen

Timing project
  • Selectievergadering: 16 okt 2007
Bouwheer

Stadsbestuur Antwerpen

Contactpersoon Bouwheer

Verstrepen Kim

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Kristiaan Borret

Budget

masterplan studie forfait max. € 10.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€ 2.500 per laureaat