Locatie Open Oproep 1312 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1312 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1312 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1312 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1312 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1312 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1312 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1312 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1312 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1312 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1312 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1312 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1312 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1312 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1312 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1312 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het domein in de Dreefstraat is een campus waar zowel Koninklijk Atheneum (KA), Middenschool (MS) als kleuterschool is ondergebracht in gebouwen van verschilende bouwfasen. Momenteel loopt er reeds een project voor een nieuwbouw om ook de lagere school onder te brengen op dit domein. Zowel KA, MS als kleuterschool kampen met een oppervlaktetekort door het stijgende leerlingenaantal. Er dient in totaal voor KA, MS en kleuters ongeveer 1250 m² bijgebouwd te worden.

Ninove OO1312

Volledige studieopdracht voor de bouw van lokalen voor het koninklijk atheneum, de middenschool en de kleuters van het domein in de Dreefstraat te Ninove

Status project
Locatie bouwplaats

Dreefstraat 31, 9400 Ninove

Bouwheer

Gemeenschapsonderwijs

Contactpersoon Bouwheer

Ferlin Dirk

Contactpersoon TVB

Tania Hertveld

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

André Loeckx

Budget

1.814.794 euro (incl. btw) (incl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€2.500,- /laureaat