Locatie Open Oproep 1310 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1310 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1310 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1310 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1310 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1310 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1310 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1310 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1310 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1310 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1310 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1310 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het gaat om een uitgestrekt domein dat grenst aan de Voskenslaan enerzijds en aan de Schoonmeerstraat anderzijds. Momenteel zijn in de huidige gebouwen, gelegen aan de kant van de Voskenslaan zowel Hogeschool Gent als MPI en BuSo ondergebracht. De bedoeling van dit project is om een volledig nieuw schoolgebouw op te richten voor het buitengewoon basis en secundair onderwijs en het internaat aan de kant van de Schoonmeerstraat.

Gent OO1310

Volledige studieopdracht voor de bouw van een schoolgebouw voor buitengewoon en basis secundair onderwijs te Gent

Status project
Locatie bouwplaats

Voskenslaan 362, 9000 Gent

Bouwheer

Gemeenschapsonderwijs

Contactpersoon Bouwheer

Ferlin Dirk

Contactpersoon TVB

Tania Hertveld

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Karel De Baere

Budget

2.022.563 euro (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€ 4.000,- /laureaat