Locatie Open Oproep 1217 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1217 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1217 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1217 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1217 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1217 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1217 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1217 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1217 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1217 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1217 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1217 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1217 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1217 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1217 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1217 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het departement beeldende kunst is het product van 50 jaar kunstonderwijs in Limburg. De afstudeerrichting vrije kunsten is gesitueerd in een afzonderlijk gebouw (de 'lange gang'), gesitueerd langs de grote ring rond Hasselt. Het geheel bevindt zich op een onderwijscampus die in de nabije toekomst verkeersvrij wordt. Het gebouw is het laatste van het hele complex dat vernieuwd wordt. Aansluitend ligt het gebouw van grafisch ontwerp (de tweede afstudeerrichting in beeldende kunst). Beide gebouwen maken samen deel uit van de opleiding beeldende kunst. Secretariaat, leraarsruimte, studentenruimte zijn gesitueerd in het hoofdgebouw.

In het betreffende gebouw, liggen de ateliers loodrecht op een lange gang en functioneren grotendeels autonoom. Zo onderscheiden we achtereenvolgens mixed en nieuwe media, beeldhouwkunst, vrije grafiek, glaskunst en keramiek, schilderkunst, juweelontwerp en edelsmeedkunst. Het gebouw is niet meer aangepast aan de bestaande noden. Bouwfysish zijn dak en beglazing problematisch. Ook de sanitaire voorzieningen zijn problematisch. Milieutechnisch voldoet het gebouw onvoldoende. Er is daarenboven te weinig ruimte beschikbaar. Momenteel verlopen de activiteiten in de ateliers vrij separaat. De relatie tussen de ateliers moet fysiek mogelijk gemaakt worden. Er is daarenboven nood aan specifieke werkruimtes (houtbewerking, bronsgieterij, moulageateliers, ovens, ...). Sommige ateliers zijn erg gegroeid (juweelontwerp) of krijgen een eigen dynamiek (nieuwe media). Dit vraagt om extra ruimtes.

Het bestaande gebouw zou voor een deel kunnen verbouwd worden. In het oorspronkelijk concept zijn verscheidene binnenruimtes voorzien. Deze kunnen mee in het globale concept opgenomen worden. Van het gebouw wordt tevens verwacht dat het een eyecatcher wordt. Gelegen langs de ring kan een beperkte nieuwbouw zorgen voor bijkomende ruimte en tegelijkertijd de opleiding herkenbaar naar de buitenwereld maken. Voorzien wordt dat een aanstelling van de ontwerper gebeurt in 2006. De eerste helft van 2007 wordt voorzien voor de planvorming. In de tweede helft van 2007 wordt de aanbesteding voorzien. De uitvoering der werken wordt gepland voor 2008.

Hasselt OO1217

Volledige studieopdracht voor de verbouwing en/of nieuwbouw van een autonoom gebouw dat dienst doet voor de verscheidene ateliers (schilderkunst, beeldhouwkunst, glaskunst, grafiek, keramiek, digitale media en edelsmeedkunst) van de opleiding beeldende kunsten van de Provinciale Hogeschool Limburg te Hasselt.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • 51N4E bvba
  • Architecten Tom Thys en Adinda Van Geystelen bvba
  • DaF-Architecten
  • Lohmann's Architecture Urban + Industrial Design
  • Macken & Macken architecten bvba
Locatie bouwplaats

Elfde Liniestraat 25, 3500 Hasselt

Timing project
  • Selectievergadering: 13 nov 2006
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 30 dec 2006
  • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 30 dec 2007
  • In gebruikname: 30 dec 2008
Bouwheer

Provinciale Hogeschool Limburg

Contactpersoon Bouwheer

Lambrechts Ben

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Janny Rodermond