Locatie Open Oproep 1215 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1215 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1215 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1215 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1215 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1215 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1215 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1215 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1215 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1215 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1215 © Jan Kempenaersv

Locatie Open Oproep 1215 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De Scheepsdalebrug is gelegen in het noordwestelijk gedeelte van de stad Brugge waar ze de gewestweg N9 over het Kanaal Gent-Brugge-Oostende de stad invoert.
Deze vormt één van de toegangsassen tot het centrum van de stad.
Dit project is gegroeid vanuit de wens van de stad om de Scheepsdalelaan, het gedeelte van de N9 gelegen binnen de stadsring, her aan te leggen. Hierbij wordt in hoofdzaak een betere doorstroming van het openbaar vervoer en een comfortabeler en veiliger fietsinfrastructuur beoogd.
De huidige Scheepsdalebrug is een op afstand bediende draaibrug. Deze is sterk verouderd en heeft slechts een beperkt dwarsprofiel waarbij fiets- en wegverkeer gemengd over twee zeer smalle rijstroken gestuurd worden. Door de passage van talrijke autobussen, zwaar verkeer en de vele fietsers voldoet deze niet meer aan de vereisten op vlak van comfort en veiligheid en vormt een ware bottleneck in de verkeersafwikkeling van en naar de stad.
De opdracht omvat de nieuwbouw van de Scheepsdalebrug op de huidige locatie.
Gezien de bevaarbaarheid voor containerschepen klasse IV gegarandeerd moet blijven en gezien de nabijgelegen bebouwing en verkeersinfrastructuren op beide oevers, wordt opnieuw geopteerd voor een beweegbare brug. Het dwarsprofiel op de brug wordt bepaald vanuit het herinrichtingproject van de Scheepsdalelaan en zal een totale breedte hebben van ongeveer 15m. De breedte van het kanaal bedraagt hier ongeveer 36m.
Het type brug zal bepaald worden door de ontwerper.
De brug zal beeldbepalend zijn op één van de belangrijkste toegangswegen naar de stad.
Van de ontwerper wordt een bijzondere aandacht en inbreng verwacht omtrent de landschappelijke inpassing van de brug in zijn omgeving, rekening houdend met het historisch belang van de site.

Brugge OO1215

Volledige studieopdracht voor de herbouw van de beweegbare Scheepsdalebrug over het kanaal Gent-Brugge-Oostende te Brugge.

Status project
Locatie bouwplaats

Scheepsdalelaan, 8000 Brugge

Timing project
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 apr 2007
  • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 sep 2008
Bouwheer

W&Z Waterwegen en Zeekanaal nv

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

André Loeckx

Budget

€ 3.000.000 (excl. btw) (excl. ereloon)