Locatie Open Oproep 1213 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1213 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1213 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1213 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1213 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1213 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1213 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1213 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1213 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1213 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1213 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1213 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het project omvat de herbestemming en renovatie van een bestaande woning en bijhorigheden.
De woning wordt heringericht als werkruimte voor een zestal personeelsleden die tewerkgesteld zijn aan de nabijgelegen sluis van het Dijle-kanaal. Deze personeelsleden zijn momenteel gehuisvest in bureelcontainers die op het terrein ingeplant staan. Op het terrein bevindt zich een bijhorend gebouw dat eveneens moet gerenoveerd en aangepast worden om te kunnen dienen als garage en opslagruimte. Ook de directe buitenomgeving van deze gebouwen, de tuin, moet opnieuw aangelegd worden.

Mechelen OO1213

Volledige studieopdracht voor de renovatie/verbouwing/inrichting van een oude woning naar districtsgebouw te Mechelen.

Status project
Locatie bouwplaats

Rodekruisplein 10, 2800 Mechelen

Timing project
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 15 jan 2007
  • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 15 jan 2008
Bouwheer

W&Z Waterwegen en Zeekanaal nv

Contactpersoon TVB

Mario Deputter

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

André Loeckx

Budget

€ 250.000 (excl. btw) (excl. ereloon)