Luchtfoto © GDI-Vlaanderen Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Tremelo (+/- 14.000 inwoners) is gesitueerd in een landelijk gebied met veel bouwzones in een groene 0omgeving, op beperkte afstand (binnen een straal van 50 km) van steden Antwerpen en Brussel.
De gemeente Tremelo is een slaapgemeente, die evolueert naar residentiële bebouwing, zodat de site "Den Boomgaard" dient te passen in dit modern bouwevoluerend gebied. Er zijn talrijke grote woningen met grote tuinen, die moeilijk te onderhouden zijn voor senioren en derhalve is de behoefte aan comfortabele bejaardenwoningen reëel.
De site "Den Boomgaard" ligt in het centrum van de deelgemeente Baal, in de onmiddellijke omgeving van winkels, kerk, enz... en derhalve uiterst geschikt om het sociaal leven van de senioren in de bejaardenwoning te bevestigen.
De bouwheer opteert voor een project met verschillende types van woningen. Naast de aanleg van de woningen en de nodige infrastructuur omvat dit project tevens de aanleg van groen, een gemeenschappelijke ruimte en een polyvalente ruimte voor OCMW-diensten (tweedehandswinkel, opslagplaats klusjesdienst, ...).
Dit huisvestingsproject dient in verschillende fazen, in de tijd gespreid, gerealiseerd te worden

Tremelo OO1211

Volledige studieopdracht voor de bouw van bejaardenwoningen te Tremelo.

Status project
Locatie bouwplaats

Baalsebaan 289, 3128 Tremelo

Bouwheer

OCMW Tremelo

Contactpersoon Bouwheer

Goris Monique

Contactpersoon TVB

Mario Deputter

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

André Loeckx

Budget

€ 360.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€ 25.000,00