Beeld masterplan © Ars Horti, Mys & Bomans bvba, UTIL Beeld masterplan © Ars Horti, Mys & Bomans bvba, UTIL

Laureaat: Ars Horti, Mys & Bomans bvba, UTIL

Borgerhout OO1209

Studieopdracht voor de opmaak en de uitvoering van een masterplan en de supervisie over de deelopdrachten die aan derden worden gegund op de site van het waterbouwkundig labo te Borgerhout.

Status project