Locatie Open Oproep 1114 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1114 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1114 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1114 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1114 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1114 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Op een 9 ha. Groot terrein bevindt zich een geklasserde voormalige spoorwegloods die dringend aan restauratie toe is. Het terrein is onttrokken aan haar bestemming van spoorwegemplacement en bevindt zich recht tegenover het eigenlijke stationsgebouw, dat eveneens geklasseerd is. In samenspraak met de eigenaar, de NMBS-Holding, werd een bijzonder plan van aanleg opgesteld voor het terrein met als herbestemming woonzone, recreatiezone en groenzone. De loods ligt in de recreatiezonemet als doel een sportcentrum met aanverwante accommodatie uit te bouwen (individuele sporten, horeca, winkelvoorziening,...).
De gemeente is kandidaat-koper met de bedoeling het gebied tot een impulsgebied om te vormen waar wonen, werken en recreëren met elkaar verbonden worden. De nabijheid van de spoorlijn en gelegen in een verbindingsgebied tussen verschillende woonwijken verlenen het project een speerpuntfunctie.

Essen OO1114

Volledige studieopdracht voor de restauratie, herbestemming en uitbreiding van de spoorwegloods tot sportcentrum te Essen

Status project
Locatie bouwplaats

Hemelrijk, 2910 Essen

Bouwheer

Gemeentebestuur Essen

Contactpersoon Bouwheer

Heymans W.

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

André Loeckx

Budget

4.000.000 euro (excl. btw) (excl. ereloon)

Downloads

projectdefinitie