Locatie Open Oproep 1111 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1111 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1111 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1111 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1111 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1111 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

In navolging van de opmaak van de structuurschets Opgrimbie (2002) wil het gemeentebestuur een studieopdracht uitschrijven voor de opmaak van een "beeldkwaliteitsplan" voor de locatie hoek Heirstraat – Hoekstraat. Opgrimbie is een doorstroomgemeente gelegen in buitengebied van Maasmechelen.   De kern kenmerkt zich door hoofdzakelijk residentiële functies en de aanwezigheid van een grote wijk met sociale woningen.   In de structuurschets heeft het gemeentebestuur de ruimtelijke visies uitgezet voor de ruimtelijke ontwikkelingen van het centrumgebied van Opgrimbie met als doel te komen tot een kernversterking.
De hoeklocatie Heirstraat – Hoekstraat is een kenmerkende site binnen de historische kern van Opgrimbie.   Op deze plaats bevinden zich de vroegere jongensschool, het voormalige gemeentehuis, het huidige wijkcentrum en het "Volkshuis".   Rond deze publieke gebouwen zijn ook een aantal één- of meergezinswoningen aanwezig.
De opdracht heeft tot doel een antwoord te formuleren op de vraag welke beeldbepalende impulsen kunnen gegeven worden vanuit het historische, het huidige en het toekomstige karakter van de kern van Opgrimbie.   In dit proces dient rekening te worden gehouden met de gewenste beleving, potenties en typologieën van de private en publieke ruimten en de onderlinge ruimtelijke complementariteit tussen de diverse elementen van deze strategische locatie. Bijzondere aandacht binnen het beeldkwaliteitsplan kan besteed worden aan aspecten zoals architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit, duurzaam bouwen, levenslang wonen, integratie van sociaal-maatschappelijke voorzieningen, enz.

Maasmechelen OO1111

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een beeldkwaliteitplan "Opgrimbie" te Maasmechelen

Status project
Locatie bouwplaats

Opgrimbie, 3630 Maasmechelen
Hoek Heirstraat - Hoekstraat Opgrimbie

Bouwheer

Gemeentebestuur Maasmechelen

Contactpersoon Bouwheer

Van de Vyver Wim

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

André Loeckx

Vergoeding ontwerpers

€ 2.500,- / laureaat

Downloads

projectdefinitie