Locatie Open Oproep 1003 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 1003 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 1003 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 1003 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 1003 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 1003 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 1003 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 1003 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 1003 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 1003 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De sluis die in 1905 in gebruik werd genomen wordt voor het ogenblik grondig gerenoveerd. Na deze werken, die zullen voltooid zijn tegen eind 2006, wilt de Vlaamse overheid ook de omgeving van de Demeysluis opnieuw inrichten. Speciaal te vermelden is de aanwezigheid op het sluisplein van een monument, met name de boeg van de Vindictive, een Engels schip dat in de oorlog tot zinken werd gebracht. Dit monument, dat er wat verloren bij ligt, is vooral in trek bij Britse toeristen.

Oostende OO1003

Volledige studiopdrachtvoor de aanleg van de omgeving van de Demeysluis te Oostende

Status project
Locatie bouwplaats

Slijkensesteenweg 2 (ter hoogte van), 8400 Oostende

Timing project
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 mrt 2006
  • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 mrt 2007
  • In gebruikname: 30 okt 2007
Bouwheer

MVG, Departement LIN, AWZ, Afdeling Maritieme toegang

Contactpersoon Bouwheer

Van Damme Luc

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

André Loeckx

Budget

500.000 euro (excl. btw) (excl. ereloon)