Locatie Open Oproep 0910 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0910 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0910 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0910 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0910 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0910 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0910 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0910 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0910 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0910 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0910 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0910 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De opdracht houdt de volledige studieopdracht in voor de opmaak van het masterplan voor de Nationale Plantentuin in Meise met inbegrip van de inventarisatie en het digitaal uittekenen van de grondplannen van alle bouwlagen van de bestaande gebouwen op het domein. De bouwheer behoudt zich het recht voor om de studieopdracht al dan niet uit te breiden met de studieopdracht(en) voor de uitvoering van een gedeelte van de te voorziene werken.
De Nationale Plantentuin is een instelling voor  wetenschappelijk onderzoek in de Plantkunde. Het 92 ha grote domein in Meise is één van de grootste botanische tuinen ter wereld, met naast de onderzoeksfunctie , een functie naar bewaring van biodiversiteit en een belangrijke educatieve functie.
Het herbariumgebouw is aan een grondige renovatie toe, terwijl voor nieuwe diensten (o.a. DNA-onderzoek) de laboratoria moeten aangepast worden.
De kassen zelf moeten ten gronde gerenoveerd worden (werk dat aan de gang is) anderzijds moet in sommige gevallen de kassen volledig vervangen worden. De binneninrichting en presentatie van de collecties moet na 50 jaar aangepast worden aan de moderne noden en regelgevingen. De infrastructuur werd nooit voorzien voor het grote aantal bezoekers vandaag. In wezen is er nooit een bezoekerinfrastructuur ontwikkeld.
De gebouwen waar de technische diensten zijn in ondergebracht zijn historische hoevegebouwen die niet geschikt kunnen gemaakt worden voor de functies die ze moeten herbergen.
De bedoeling van het masterplan is om een toekomstvisie te ontwikkelen voor het geheel van de bouwwerken binnen het kader van het geklasseerde landschap, rekening houdend met de onderscheiden functies van de Plantentuin en zijn toekomstige ontwikkelingen.
De Vlaamse overheid wenst met dit masterplan de grondslag te leggen voor een kwalitatief, doordacht en samenhangend beleid voor het waardevolle domein in Meise.

Meise OO0910

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de nationale plantentuin te Meise met inbegrip van de studieopdracht voor de aanpassingswerken in functie van de directe noden

Status project
Locatie bouwplaats

Nieuwelaan 38, 1860 Meise

Timing project
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 sep 2005
  • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 sep 2006
Bouwheer

MVG, Departement AZF, AOGGI, Afdeling Gebouwen

Contactpersoon Bouwheer

De Wever Herman

Contactpersoon TVB

Tania Hertveld

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

€ 28.500.000 (excl. btw) (excl. ereloon)