Locatie Open Oproep 0325 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0325 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0325 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0325 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Ecoducten dienen om de barrièrewerking te verminderen van wegen die natuur- en bosgebieden versnipperen, in dit geval het Meerdalwoud. Het zijn een soort verbindende bruggen waarop vegetatie groeit en waarover grotere diersoorten, maar ook vele kleine diersoorten zich over de weg kunnen verplaatsen. Ecoducten zijn effectiever naarmate ze zich meer op een zelfde niveau bevinden als het omringende boslandschap. Daarom komen enkel die trajecten langs de N25 in aanmerking waar de Naamse Steenweg zich nu reeds lager bevindt dan het bos en een soort holle weg vormt.

Bierbeek OO0325

Studieopdracht voor het ontwerpen van ecoducten Meerdalwoud (N25) te Bierbeek

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Arcadis Belgium nv, Atelier JPLX bvba
  • Hans Barbier architectenvennootschap, TemaS architectenvennootschap
  • Tractebel Engineering nv
  • West 8 Brussel Urban design&landscape architecture
Locatie bouwplaats

3360 Bierbeek

Bouwheer

MVG, Departement LIN, AWV, Afdeling Wegen en Verkeer

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing