OAG2105 Opmaak beeldkwaliteitsplan ecocampus Diepenbeek

De Campus Diepenbeek, met als belangrijkste bewoners de UHasselt, PXL, UCLL, Bioville, Bio-med en vele andere bedrijven en onderzoeksinstellingen, is in transformatie. In 2017 werd door AgenceTer in opdracht van de Provincie Limburg een masterplan opgemaakt voor de ontwikkeling van de campus, met het oog op het verbinden van functies, nieuwe mobiliteitsoplossingen en een betere waterhuishouding. Dit masterplan werd in 2018 afgerond. Doel is om de site uit te bouwen tot een ecocampus waar verschillende activiteiten naast elkaar kunnen plaatsvinden. De campus biedt ruimte voor onderwijs, onderzoek, maar ook bedrijvigheid, en is opgedeeld in verschillende deelcampussen, elk met hun eigen programma. De verschillende zones dienen als één geheel te worden vormgegeven.

Vooraleer over te gaan tot de effectieve ontwikkelingen op het terrein wenst POM Limburg één sterke identiteit voor de ecocampus te bepalen door de opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor de ecocampus. Wie vandaag de site betreedt, zij het met de auto, te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer, komt terecht in een weinig herkenbare en moeilijk leesbare omgeving. De campus heeft weinig uitstraling en biedt geen comfort op het gebied van bewegwijzering en circulatie. Met het beeldkwaliteitsplan wordt de ontwikkeling beoogd van één sterke identiteit voor zowel de openbare ruimte (straatmeubilair, voetpaden, fietspaden, wegen, pleinen,…), de bebouwde ruimte (het vastleggen van een formeel kader voor gebouwen, paviljoenen, overkappingen, bruggen, mobipunt…), als voor meubilair, bewegwijzering en signalisatie. Het beeldkwaliteitsplan dient hierbij verder te bouwen op het masterplan ‘Signaalgebied en campus Diepenbeek’ van AgenceTer.

We wensen met dit beeldkwaliteitsplan een uniforme landschappelijke en architecturale beeldtaal te realiseren en verwachten concrete uitspraken over materialen, beplanting,…; concrete ontwerpen van meubilair, signalisatie, poorten, mobipunten,…; en concreet inzicht in de kosten van de voorstellen.

Het beeldkwaliteitsplan wordt opgemaakt in nauw overleg met de verschillende betrokken actoren op de campus (bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, de gemeente, de Werkvennootschap, de Provincie, …). Dit participatietraject wordt verduurzaamd in een overlegstructuur, die de verdere ontwikkeling van de campus in de toekomst kan begeleiden en ervoor zorgt dat alle ontwikkelingen op elkaar afgestemd blijven. Deze overlegstructuur dient erover te waken dat nieuwe ontwikkelingen kaderen in het beeldkwaliteitsplan.

De opdracht houdt concreet in:

  1. Opmaak beeldkwaliteitsplan voor de ecocampus.
  2. Visualisaties met 3D-beelden die de voorstellen kaderen in de omgeving.
  3. Opmaak van een kostenoverzicht/kostenraming van de concrete voorstellen (meubilair, bewegwijzering, verlichting,…).
  4. Participatietraject met diverse actoren.

De opdrachtgever is voor deze opdracht op zoek naar een multidisciplinair team met kennis en ervaring in architectuur, stedenbouw, landschapsontwerp en aanleg van publieke ruimte. Van de ontwerpers wordt ook verwacht dat zij in dialoog gaan met stakeholders, eigenaars en gebruikers en dat zij het nodige inzicht bieden in de financiële implicaties van datgene wat wordt voorgesteld.

Het Team Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2105 Opmaak beeldkwaliteitsplan ecocampus Diepenbeek Provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg

POM Limburg wenst een algemene identiteit te ontwikkelen voor de (eco)campus in Diepenbeek. Ze zoekt hiervoor een ontwerpteam, dat samen met haar onderzoekt hoe de (eco)campus een sterke herkenbaarheid kan krijgen, hoe de verschillende deelcampussen verbonden kunnen worden, én hoe de samenhang en uniformiteit tussen de deelcampussen kan worden versterkt.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 12/04/2021, 11u
  • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: 23/04/2021, 10u
  • 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 17/05/2021
  • Presentatie van de offertes op 21/05/2021, vanaf 9u30
  • Opmaak begin juni 2021 tot eind september 2021
ereloon

Voor de uitvoering van de opdracht wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van maximaal €65.000 (incl. btw) 

Vergoeding

3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van €1000 (excl. btw) voor een geldige offerte. 

Contact

Meer info bij christa.dewachter@vlaanderen.be