Oproep aan geïnteresseerden 2002 Communicatie Pilootprojecten Terug in Omloop © ovam.be

OAG2002 Communicatie Pilootprojecten Terug in Omloop

Context

Verontreinigde terreinen zijn vaak blinde vlekken in en rond stedelijke gebieden. In de Pilootprojecten Terug in Omloop wordt de koppeling gemaakt tussen stedelijke transformaties, economische transitie en geïntegreerde bodemsanering op zulke terreinen. De bedoeling is om ontwerpend onderzoek met een beleidsvoorbereidende inslag te koppelen aan de realisatie van grensverleggende projecten.

De Pilootprojecten Terug in Omloop werden in 2014 opgestart in het kader van een samenwerking tussen de Vlaamse minister van Omgeving, de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, de OVAM, het Team Vlaams BouwmeesterRuimte Vlaanderen, het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen

De vijf projecten die geselecteerd werden voor het traject zijn:

  • Centrum-Zuid in Houthalen-Helchteren, met als thema’s verdichting en circulair invullen van een bedrijventerrein
  • Lageweg in Hoboken, een perceelsoverschrijdende stedelijke ontwikkeling
  • de Potterij in Mechelen, met als doel het creëren van een circulaire binnenstedelijke hub
  • Timelab - Gent, met als thema’s tijdelijke invulling en het creëren van een dynamiek rond innovatie en creativiteit
  • Havenstraat (Broek) in Vilvoorde, eveneens een perceelsoverschrijdende stedelijke transitie

Meer informatie over het traject is te vinden op de website: https://teruginomloop.be

Opdrachtomschrijving

De bedoeling van de huidige opdracht is om de ervaringen die opgebouwd werden binnen het traject Terug in Omloop te documenteren en uit te dragen. Dit dient te gebeuren op meerdere sporen, waarvan de volgende de belangrijkste zijn:

  • Opmaak van een gebalde eindrapportage, met als belangrijke onderdelen de storytelling over de vijf projecten, de verdieping van beleidsthema’s die aan bod kwamen en de vertaling hiervan naar een beleidsinsteek. Het uitwerken van grafisch materiaal ter ondersteuning van de inhoud maakt deel uit van de opdracht; de finale vormgeving van het document is niet inbegrepen in deze opdracht;
  • Inhoudelijke bijdrage tot de organisatie van een netwerkevent in het najaar van 2020.

Profiel van het gezochte team

In het samengestelde team moet expertise aanwezig zijn op vlak van redactie, de productie van wervend beeldmateriaal en grafische vormgeving, en de organisatie van netwerkmomenten en workshops. Inhoudelijk dient het team vertrouwd te zijn met ruimtelijke transformatieprocessen.

OAG2002 Communicatie Pilootprojecten Terug in Omloop Team Vlaams Bouwmeester ism OVAM, VLAIO, Departement Omgeving, Agentschap Binnenlands Bestuur

Het Team Vlaams Bouwmeester en zijn partners zoeken een team dat de ervaringen, die opgebouwd werden binnen het traject Terug in Omloop, kan documenteren en uitdragen. De opdracht behelst voornamelijk het verzorgen van een eindpublicatie (redactie en grafisch materiaal) en de inhoudelijke ondersteuning bij een netwerkevent in het najaar. 

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking