OAG1907 een OPEK voor de toekomst

Op zeven jaar tijd is het Leuvense OPEK (Openbaar Entrepot voor de Kunsten) een van de meest dynamische en in het oog springende culturele hotspots van het land geworden. Door de unieke combinatie van de professionele organisaties die OPEK vormgeven, ontstaan bijzondere kruisbestuivingen tussen kunstenaars en hun publieken. Bovendien is OPEK goed ingebed in de wijk. Door zijn bottom-up verhaal heeft OPEK een paar duizenden ‘eigenaars’. Het ownership ligt niet alleen bij de negen organisaties uit het veld van de kunsten, jeugdwerk, onderwijs, sociaal-cultureel volwassenenwerk en sociaal-artistiek werk die er huizen, maar ook bij het publiek. Het is ook hùn OPEK. Wekelijks passeren hier zowat 1.500 actieve deelnemers en bezoekers, samen bereiken we vanuit OPEK jaarlijks in Vlaanderen ruim 200.000 mensen, van jong tot oud.

OPEK is een verhaal in wording. De cohousing, de openheid en toegankelijkheid die OPEK kenmerken, de verschillende disciplines en sectoren, de no-nonsense DIY-sfeer en de ecologische doelen die OPEK nastreeft, maken dat het hele project de tijd op de staart trapt. Zeven jaar terug was OPEK een tijdelijke locatie voor zijn bewoners. Nu is het een permanente plek geworden. De initiële verbouwingen waren het resultaat van diezelfde DIY-aanpak. Met de voorliggende opdracht willen we OPEK structureel aanpakken zodat de functionaliteiten van ons gebouw duurzamer worden. Het programma omvat:

A. Het inrichten van de publieke delen
     a. De buitenkant van het gebouw: uitzicht en zichtbaarheid
     b. De binnenkant van het gebouw: 
          i. Circulatie en inrichting circulatieruimtes
          ii. Akoestiek
B. De upgrade van de theaterzalen, de ateliers en repetitieruimtes
C. De kantoren: verbeteren van comfort voor het personeel
D. Technieken en duurzaamheid verbeteren

Het doel van deze ontwerpopdracht is het omzetten van het programma in uitvoerbare en door de gebruikers gedragen ontwerpen. Deze moeten OPEK duurzaam en flexibel upgraden voor de toekomst, zowel naar het huidige gebruik van het gebouw als naar mogelijke toekomstige en nog onbekende uitdagingen.

De opdracht omvat de opmaak van een ontwerp en budgetramingen, de opmaak van mogelijke vergunningsdossiers, de bestekken voor uitvoerders, een definitief ontwerp, de opvolging van de werken en het finaal afronden van het verbouwingsproces.

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

OAG1907 een OPEK voor de toekomst Tpakt-infra vzw

OPEK Openbaar Entrepot voor de Kunsten in Leuven is op zoek naar een ontwerpteam voor het duurzaam en flexibel upgraden van zijn infrastructuur, met aandacht voor zowel de buitenzijde van het gebouw als de interne circulatie en akoestiek, de theaterzalen, de ateliers, de repetitieruimtes en de kantoren.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Budget
  • Er wordt uitgegaan van een uitvoeringsbudget tot 1 miljoen euro, excl. btw
  • Voor de uitvoering van de volledige opdracht (ontwerp, interieur en technieken) wordt een bedrag van max. 129.000 euro excl. btw voorzien.
Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 30 augustus 2019, 16.00 uur.
  • Geselecteerden worden op de hoogte gebracht op 6 september in de namiddag.
  • Toelichting van de opdracht aan de geselecteerde ontwerpers: 17 september 2019, voormiddag.
  • Maximaal 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 14 oktober 2019, 12.00 uur.
  • Presentatie offerte: 25 oktober 2019, voormiddag.
  • De doorlooptijd vanaf de toekenning van de opdracht tot de aflevering van het definitief ontwerp wordt voorzien op drie maanden. De werken moeten uiterlijk eind 2022 opgeleverd zijn.
Vergoeding

Maximaal drie teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 2.000 euro (excl. btw) voor een geldige offerte.

Contact

Meer info bij Eva Amelynck