Bespreking rond de tafel ©Tim Van de Velde

OAG1905 Meters en peters voor de Meesterproef 2019 Sociaal Wonen

Met de Meesterproef biedt de Vlaamse Bouwmeester jonge beloftevolle ontwerpers en kunstenaars de kans om een eerste opdracht te realiseren voor een publieke opdrachtgever. Voor de editie 2019 met als thema Sociaal Wonen werkt het Team Vlaams Bouwmeester samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen.

Het Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen zijn hiervoor op zoek naar gemotiveerde ‘peters en meters’ die ervaring hebben met sociale huisvesting en het begeleiden van jonge ontwerpers. Hun taak bestaat erin om de opdrachtgever te adviseren bij de opmaak van het projectdossier, de jonge ontwerpers te begeleiden en na de gunning van de opdracht als klankbord te fungeren voor de ontwerper.

Het hele traject wordt begeleid door het Team Vlaams Bouwmeester, met de steun van de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen.

OAG1905 Meters en peters voor de Meesterproef 2019 Sociaal Wonen Team Vlaams Bouwmeester, de VMSW en de VVH

De initiatiefnemers zijn op zoek naar gemotiveerde ‘peters en meters’ die ervaring hebben met sociale huisvesting en het begeleiden 

Meer info
Contact
 • Jouri De Pelecijn
  Team Vlaams Bouwmeester
  mail
  +32 492 23 57 93
 • Annelies Augustyns
  Team Vlaams Bouwmeester
  mail
  +32 498 57 23 09