Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.×

Oproep aan geïnteresseerden: Projectregisseurs voor de Meesterproef 2019 Sociaal Wonen

Meld u aan vóór maandag 17 juni 2019 om 12u

Met de Meesterproef biedt de Vlaamse Bouwmeester jonge beloftevolle ontwerpers en kunstenaars de kans om een eerste opdracht te realiseren voor een publieke opdrachtgever. Voor de editie 2019 met als thema Sociaal Wonen werkt het Team Vlaams Bouwmeester samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen.

Het Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen zijn hiervoor op zoek naar gemotiveerde ‘peters en meters’ die ervaring hebben met sociale huisvesting en het begeleiden van jonge ontwerpers. Hun taak bestaat erin om de opdrachtgever te adviseren bij de opmaak van het projectdossier, de jonge ontwerpers te begeleiden en na de gunning van de opdracht als klankbord te fungeren voor de ontwerper.

Het hele traject wordt begeleid door het Team Vlaams Bouwmeester, met de steun van de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen.

De projecten

De Meesterproef 2019 Sociaal Wonen heeft volgende indicatieve timing:

mei 2019

Oproep meters en peters

juni 2019

Selectie meters en peters

juni tot en met oktober 2019

Opmaak projectdossiers

september 2019

Oproep ontwerpers

september 2019

Projectdag (opdrachtgevers, meters en peters)

oktober 2019

Selectie van 3 ontwerpers per project

november 2019

Inspiratiedag

De vergoeding voor projectregie van één project:

  • Fase 1 – begeleiding projectdefinitie: 1.500 € excl. btw
  • Fase 2 - begeleiding jonge ontwerpers (offerte): 1.500 € excl. btw
  • Fase 3 - kwaliteitscontrole: 3.000 € excl. btw

Hebt u ervaring met sociale huisvesting en weet u hoe jonge ontwerpers te begeleiden, meld u dan aan vóór maandag 17 juni 2019 om 12u.

U kan zich aanmelden voor meerdere projecten.

AVG/GDPR

Bij het invullen van een webformulier worden uw gegevens enkel gebruikt in het kader van de verdere behandeling en opvolging conform het doel waarvoor het webformulier is opgesteld. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden zeker niet doorgegeven aan derden. Uw gegevens worden maximaal 1 maand na het doel waarvoor het webformulier is opgesteld (vaak een event of een beslissingsmoment) bewaard. Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kan u contact opnemen met het Team Vlaams Bouwmeester op bouwmeester@vlaanderen.be of telefonisch op +32 490 58 73 38