OAG1807 Haalbaarheidsstudie Beursschouwburg Brussel

Beursschouwburg is constant in beweging en wil zijn creatieve, multiculturele karakter zichtbaar maken voor de buitenwereld, in de stad, voor zijn bewoners en bezoekers. De Beursschouwburg wil zich openstellen voor zijn omgeving. De drempel moet letterlijk en figuurlijk naar omlaag. Daarnaast zijn samen met de programmatie en het gebruik, de noden in de loop van de tijd geëvolueerd. De inrichting moet aan die actuele noden tegemoetkomen. Bovendien is er een momentum ontstaan in de stedelijke context, onder andere door de aanleg van de voetgangerszone en de renovatie van de Beurs in de directe omgeving. De tijd lijkt dus rijp om na te denken over een transformatie van de Beursschouwburg en het creëren van een nieuw gezicht.

De ambities die Beursschouwburg momenteel koestert, betreffen in de eerste plaats de verbouwing van het gelijkvloers en de ruimtes die er direct mee verbonden zijn. Beursschouwburg is van mening dat een ingreep op het gelijkvloerse niveau van het gebouw kansen kan creëren voor artiesten, publiek en interne werking. 

Opdracht 

De opdracht betreft het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie over mogelijke ontwikkelingsscenario’s voor het maximaal benutten van het potentieel van de Beursschouwburg. Er moet nagedacht worden over ruimtegebruik, beheer, circulatiestromen, de interactie met de buurt en de stad, hoe de Beursschouwburg voet aan de grond kan krijgen in de voetgangerszone en omgekeerd. 

 

Het Team Bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Team Vlaams Bouwmeester begeleiden dit project. Beide maken deel uit van het adviescomité voor de gunning.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een selectie te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmelding of de selecties die hier uit volgen, zijn louter voor intern gebruik en zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG1807 Haalbaarheidsstudie Beursschouwburg Brussel Team Vlaams Bouwmeester ism de Brusselse Bouwmeester

De opdracht betreft het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie over mogelijke ontwikkelingsscenario’s voor het maximaal benutten van het potentieel van de Beursschouwburg. 

Aanmelden

Indienen:

 • ten laatste op 22 mei, vóór 11u00
 • via e-mail aan appel-oproep@perspective.brussels
 • 1 A4-document, met uw blijk van belangstelling en de gegevens van het beoogde team, toegevoegd als bijlage bij uw e-mail.
Budget

45.000 euro, BTW niet inbegrepen

Timing
 • 29 mei: 3 tot 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen
 • 31 mei, om 14u00: plaatsbezoek en infosessie
 • 26 juni, om 14u00: indienen van de offertes
 • 4 juli vanaf 9u30: presentatie van de offertes
 • augustus – november: verloop studie
 • november: eindpresentatie
Vergoeding

1.000 euro voor elk van de 3 tot 5 teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen.

Gunningscriteria
 • Visie (40%) De kwaliteit, haalbaarheid en gepastheid van de visie.
 • Ontwerpend vermogen (40%) Bij het beoordelen van de inschrijver, zal in het bijzonder gekeken worden naar de capaciteit van de inschrijver om een bestaand gebouw te openen naar zijn context, de capaciteit om synergieën te ontwikkelen tussen verschillende gebruikers en/of programma’s, de capaciteit om een kritische analyse uit te voeren en creatieve oplossingen naar voren te schuiven.
 • Methodologie (20%) De kwaliteit, haalbaarheid en gepastheid van de voorgestelde methodologie. 

De offerte omvat geen schetsmatig ontwerpvoorstel.