OAG1806 Verkenningsteam Pilootprojecten Luwe Buurten

Het Team Vlaams Bouwmeester en Fietsberaad Vlaanderen willen een reeks Pilootprojecten Luwe Buurten opstarten. Een andere inrichting van de publieke ruimte kan stads- en woonwijken autoluwer en fietsvriendelijker maken, en creëert tegelijk meer ruimte voor groen, water, ontmoeting en spel. We zijn op zoek naar een verkenningsteam dat ons ondersteunt in het scherpstellen van de opgaven, het verzamelen van inspirerende voorbeelden en ontwerpconcepten, en het uitwerken van de procesaanpak voor de pilootprojecten.

Meer info

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar een ontwerp- en verkenningsteam met de volgende expertises:

 • ontwerpend onderzoek, ontwerp en aanleg van publieke ruimte en straten
 • mobiliteit, meer specifiek vraagstukken rond autoluwe inrichting, gemengd verkeer, walkability en bikeability…
 • kennis van de nieuwe opgaven (groen, water,….) voor de publieke ruimte
 • ervaring in samenwerking met lokale besturen en het activeren van burgers
 • helder en wervend communiceren

Onderdelen van de opdracht

 • inzichtelijk maken van de maatschappelijke winsten die verkeersluwe en klimaatadaptieve wijken en straten opleveren (op basis van eigen werk en andere onderzoeken)
 • verzamelen van (uitgevoerde) referentieprojecten uit binnen- en buitenland
 • verder scherpstellen van de opgaven en van een mogelijke procesaanpak voor pilootprojecten
 • verzamelen en verbeelden van ontwerpprincipes voor nieuwe straatprofielen of wijkinrichting, ter inspiratie van mogelijke pilootprojecten
 • organisatie van drie workshops om mogelijke oplossingsrichtingen af te toetsen aan de hand van de cases en vragen die concreet leven bij lokale besturen
 • aanleveren van alle teksten en beelden voor een wervende brochure (eindredactie en lay-out worden apart voorzien door de opdrachtgevers)

OAG1806 Verkenningsteam Pilootprojecten Luwe Buurten Team Vlaams Bouwmeester - Fietsberaad Vlaanderen

De opdrachtgevers zoeken een verkenningsteam dat ondersteunt in het scherpstellen van de opgaven, het verzamelen van inspirerende voorbeelden en ontwerpconcepten, en het uitwerken van de procesaanpak voor de pilootprojecten.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Timing
 • 18 december 2018: aanmelden geïnteresseerde ontwerpers
 • 21 december 2018: 3 tot 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen op basis van het opgemaakte bestek
 • 18 januari 2019: indienen van de offertes
 • februari 2019 tot mei 2019: uitvoering opdracht
budget

De geraamde prijs voor deze opdracht bedraagt €45 000 (incl. BTW).

Contact

Voor meer informatie kan u terecht bij annelies.augustyns@vlaanderen.be