OAG1702 Toekomstvisie kabinetsgebouwen Martelarenplein

Het project kadert in het actieplan van de Vlaamse overheid voor het behalen van de EU klimaatdoelstellingen, en de ambitie om het gebouwenpatrimonium tegen 2020 energiezuiniger te maken. De huidige inrichting van de gebouwen sluit ook niet meer aan bij de hedendaagse manier van werken. Er moet gezocht worden naar een optimalisatie van de bestaande ruimte en de bezetting van de gebouwen. De haalbaarheidsstudie is tevens een onderzoek naar de grotere context, de kabinetsgebouwen als deel van het historische geheel rond het Martelarenplein.
De kabinetsgebouwen huisvesten de ministeriële kabinetten van de Vlaamse Regering. Ze zijn een toonbeeld van neoclassicistische architectuur, maar kunnen op het vlak van energieverbruik, ruimtelijke organisatie en functionaliteit een hedendaagse en toekomstgerichte impuls gebruiken.

De Vlaams Bouwmeester begeleidt het gehele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

OAG1702 Toekomstvisie kabinetsgebouwen Martelarenplein Agentschap Facilitair Bedrijf (Vlaamse Overheid)

Er is nood aan een toekomstvisie voor de kabinetsgebouwen van de Vlaamse overheid gelegen aan het Martelarenplein in hartje Brussel. Het agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid is daarom op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Budget

Voor het geheel van de studieopdracht wordt een vast ereloonbedrag voorzien van max. 80.000 euro (excl. BTW)

Vergoeding

Vijf teams zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen voor een vergoeding van 1000 euro (excl. btw) voor een geldige offerte

Timing
  • aanmelden tot 23 april 2017
  • De vijf teams krijgen 20 kalenderdagen de tijd voor het indienen van de offerte. Het exacte tijdstip wordt bij de start van de procedure opgegeven.
Contact

Alle vragen via email aan het Facilitair Bedrijf