OAG1701 Projectregisseurs Pilootprojecten ‘Studenten maken stad’

Eind 2016 werden twee Pilootprojecten ‘Studenten maken Stad’ geselecteerd: een studentenhuisvestingsproject op de site van Abattoir in Anderlecht en een in het centrum van Brussel. Beide laureaten krijgen nu een begeleidingstraject op maat met een projectregisseur, een team voor ontwerpend onderzoek en de nodige deskundigen. We zijn hiervoor op zoek naar gemotiveerde projectregisseurs.

Het doorgeven van uw gegevens heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde projectregisseurs samen te stellen. Deze lijst zal de kwaliteitskamer in staat stellen om een selectie te maken van 3 projectregisseurs die zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen. Aan het indienen van uw kandidatuur zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener en de opdrachtgever. Resultaten van deze kandidaatstelling of selecties die hier uit volgen, zijn louter voor intern gebruik en zullen nergens bekend gemaakt worden.

De Pilootprojecten ‘Studenten maken Stad’ zijn het resultaat van een samenwerking tussen minister Gatz, Br(ik vzw – Alles voor stadstudenten, het Team Vlaams Bouwmeester en het Team Bouwmeester Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

OAG1701 Projectregisseurs Pilootprojecten ‘Studenten maken stad’ Team Vlaams Bouwmeester

Pilootprojecten 'Studenten maken stad' zijn op zoek naar gemotiveerde projectregisseurs

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Contact

www.studentenmakenstad.be

annelies.augustyns@vlaanderen.be