Collage BWMSTR Label 030 “... ja, maar de parkeerplaatsen...” ©atelier horizon + Osmos Network

BWMSTR Label 030 “... ja, maar de parkeerplaatsen...”

Atelier Horizon en Osmos Network stellen vast dat bij de inrichting van de openbare ruimte de parkeerproblematiek telkens het debat monopoliseert en andere kwesties naar de achtergrond duwt.

In debatten met bewoners van kleine en middelgrote centra stoten beide teams vaak op een gebrek aan inzicht in de parkeerproblematiek. De geplande veranderingen maken omwonenden, winkeliers en gebruikers bang en lokken soms hevige reacties uit. De verbanden tussen de stedelijke strategieën enerzijds en het dagelijkse leven van de bewoners anderzijds zijn onvoldoende gekend. Het is vaak comfortabeler om ‘NEE’ te zeggen en vast te houden aan wat we kennen, dan risico’s te nemen.

Diverse werk- en overlegmethodes en de presentatie van theoretische studies of goede voorbeelden werpen nauwelijks vruchten af. Wat ontbreekt, zijn tools die het debat kunnen terugbrengen tot het niveau van de bewoners: om de juiste vragen te stellen, angsten en wensen beter te verwoorden, en het publieke debat op gang te brengen tijdens werksessies, overleg en cocreatie.

Aan de hand van getuigenissen van gebruikers, bewoners, winkeliers en gemeentepersoneel willen Atelier Horizon en Osmos Network een korte film, documentaire of reportage realiseren ten behoeve van overheden, verenigingen en adviesbureaus die zich bezighouden met de problematiek van de voetgangerszones en de bijbehorende parkeerproblematiek. De film kan worden ingezet als hulpmiddel bij participatieprocessen.

BWMSTR Label 030 “... ja, maar de parkeerplaatsen...” Atelier Horizon en Osmos Network

Projectvoorstel

Lees het projectvoorstel