Wapke Feenstra - Niet elke wandelaar heeft een hond Small Talk 12

De Nederlandse kunstenaar Wapke Feenstra bereidt een landschapsinterventie voor in het gecontroleerd overstromingsgebied Vlassenbroek. Het project werd geïnitieerd door de kunstcel van het Team Vlaams Bouwmeester, in samenwerking met het Agentschap Waterwegen & Zeekanaal en de stad Dendermonde. Het Sigmaplan Vlassenbroek wil de regio beter beschermen tegen overstromingen. Tegelijk krijgt de natuur meer ruimte en wordt gedacht aan de recreanten in het gebied: er komen nieuwe voorzieningen voor wandelaars, fietsers, jeugdverenigingen en hengelaars.

Wapke Feenstra is een beeldend kunstenaar die in haar werk nieuwe perspectieven onthult over culturele productie op het platteland. Ze maakt daarbij gebruik van lokaal aanwezige kennis en de bijhorende dynamiek. Feenstra bekijkt de rurale omgeving niet met een afstandelijke blik maar stapt er in als een antropoloog met inlevingsvermogen.

Met Kathrin Böhm (Londen) en Antje Schiffers (Berlijn) stichtte Feenstra in 2003 myvillages.org, een internationaal kunstenaarsinitiatief met interesse in het platteland. Zo concipieerden zij in Berlijn het project 'Vorratskammer/Pantry', waarbij zij het publiek middels de aanleg en het consumeren van een 'voorraadkamer' deelgenoot maakten van actuele dilemma’s rond voedselproductie, duurzaam produceren en het leven in de moderne stad.

Wapke Feenstra geeft een toelichting bij de eerste fase van haar onderzoek in Vlassenbroek, waar ze op dit ogenblik aan de hand van interviews met bewoners en bewerkers haar project voorbereidt.