Sven Stremke - Energielandschappen Small Talk 13

De aanblik en ruimtelijke organisatie van ons toekomstig stedelijke en rurale landschap zal sterk worden beïnvloed door methodes om hernieuwbare energie op te wekken. Een belangrijke taak voor ontwerpers, planners en ingenieurs ligt dan ook in de integratie van hernieuwbare energie in de bestaande omgeving, en dit op een sociaal eerlijke, milieuvriendelijke en economisch haalbare manier. Om grip te krijgen op deze kwesties werd door de Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen, de Vlaams Landmaatschappij (VLM) en de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VITO) in het kader van Labo Ruimte de studie 'Energielandschappen' gelanceerd.

Sven Stremke is een van de externe experten die bij deze studie betrokken is. Hij is assistant professor landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit en bestudeert duurzame landschappen, met speciale aandacht voor de regionale schaal en hernieuwbare energie. In 2012 publiceerden Sven Stremke en Andy van den Dobbelsteen het boek Sustainable Energy Landscapes: Designing, Planning and Development (Taylor & Francis) waarin ze het werk bijeenbrengen van een dozijn expertenteams van over de hele wereld die rond dit onderwerp werken.

Recent lanceerden Sven Stremke en zijn collega Renée de Waal het NRGlab – een laboratorium gericht op onderzoek en ontwerp van duurzame energielandschappen. Stremke zal aan de hand van een selectie van wetenschappelijke concepten en interdisciplinaire projecten de uitdaging om duurzame energielandschappen te ontwikkelen illustreren en bespreken.