Michel Jacques - 50.000 nieuwe woningen in Bordeaux Small Talk 11

We hebben nood aan nieuwe, collectieve woonmodellen die slimmer omgaan met onze ruimte. De Vlaams Bouwmeester lanceerde hierom de Pilootprojecten Collectief Wonen die ontwerpend onderzoek koppelen aan een doordacht woonbeleid. De doelstellingen van deze Pilootprojecten doen sterk denken aan die van de projectoproep '50.000 logements nouveaux autour des axes de transports publics', opgestart door de Communauté urbaine de Bordeaux (Cub) in 2010. Dit project wil op grootstedelijke en microlokale schaal nieuwe woonvormen ontwikkelen via meer efficiënte en collectieve instrumenten. Tegen eind 2014 moeten er 1.500 tot 3000 nieuwe woningen gebouwd worden in 18 modelbouwblokken. Deze snelle productie zal het resultaat zijn van stedelijke operationele strategieën die werden uitgewerkt door de vijf multidisciplinaire teams van architecten en stedenbouwkundigen van het ‘50.000-woningenproject’. Michel Jacques, directeur van het architectuurcentrum arc en rêve in Bordeaux, vertelt ons welke lessen kunnen getrokken worden uit het project.