Peter Schmid - Coöperatieve woningbouw in Zürich Small Talk 10

Wereldwijd worden steeds meer betaalbare huurwoningen gebouwd en beheerd via coöperatieven. Ook in Vlaanderen zouden coöperatieven voor de nodige woonzekerheid kunnen zorgen in een zwak uitgebouwde huursector. In Zürich werd in 1998 het plan opgevat om 10.000 nieuwe woningen te realiseren in 10 jaar tijd. Tegen 2008 waren er al 13.000 woningen gebouwd, waarvan 21% door coöperatieve Wohnbaugenossenschaften aan een kostprijs die 20 tot 33% goedkoper is dan de marktprijs. Peter Schmid is voorzitter van de grootste woningbouwcoöperatie in Zürich, ABZ (Allgemeine Baugenossenschaft Zürich), en zetelt de koepelorganisatie WBG Zürich (Wohnbaugenossenschaften Zürich) voor. Hij maakte een studie van de woningbouwcoöperaties in Zwitserland en is betrokken bij 'Mehr als Wohnen'. Dit pilootproject voor woningbouw en stadsontwikkeling in Zürich Leutschenbach streeft een menging van stedelijke functies en een sociale mix van bewoners na, en wil een bijzonder duurzame wijk realiseren met aandacht voor stadslandbouw.