MAAT-ontwerpers - Voedsel voor de stad Small Talk 17

De Vlaams Bouwmeester lanceerde het BWMSTR Label om vernieuwende en beleidsrelevante ideeën op te pikken vanuit de onderzoeks- en ontwerppraktijk. De Bouwmeester wil daarmee onafhankelijk en ongevraagd onderzoek ondersteunen in zijn prille beginfase. Het eerste BWMSTR Label werd uitgereikt aan Luc Deleu, het tweede gaat naar MAAT-ontwerpers voor hun onderzoeksvoorstel ‘Voedsel voor de stad’.

De manier waarop we voedsel produceren, distribueren en verhandelen is sinds de industriële revolutie fundamenteel veranderd. Als een industriële activiteit op grote schaal is de productie van voedsel volledig losgekoppeld van de plaats waar het wordt geconsumeerd, nl. de stad. MAAT-ontwerpers wil voedsel terug in verband brengen met de stadsregio, en via ontwerpend onderzoek nieuwe logica’s hiervoor blootleggen en vormgeven. In de transitie rond duurzame voedselproductie in en rond de stad, ontbreekt namelijk een ruimtelijk verhaal, een visionaire component met nieuwe denkbeelden.

MAAT-ontwerpers heeft vanuit eigen inzichten en gericht onderzoek vier deelaspecten van ‘Voedsel voor de stad’ uitgelicht en vertaald naar vier stellingen rond het voedselpark, de voedselhub, de voedselstrip en het voedsellokaal. Tijdens de smalltalk worden deze stellingen en de beelden die daaruit voorkomen voor het eerst aan het publiek voorgesteld. Ze zullen worden voorgelegd aan een tiental strategische actoren uit het beleid, middenveld, bedrijfswereld en onderzoek. Vervolgens gaat MAAT-ontwerpers met deze actoren en met het publiek in debat.