Depression Era in conversation with Lieven De Cauter - Depression Era Small Talk 18

Het Atelier Bouwmeester ontvangt het 'Depression Era' project, een satelliettentoonstelling van 'No Country For Young Men, Contemporary Greek Art in Times of Crisis' in BOZAR, een tentoonstelling die werk verzamelt van hedendaagse Griekse kunstenaars die werken rond de impact van de crisis op het land. 

Het 'Depression Era' project vindt zijn oorsprong in de stedelijke en sociale crisislandschappen. Het is in aanvang een collectief experiment dat de Griekse stad en haar buitenwijken, het privéleven van de paria’s, de val van publieke structuren en snapshots van het dagelijks leven laat zien, voor een beter begrip van de sociale, economische en historische veranderingen die momenteel in Griekenland aan de gang zijn. De dubbelzinnige titel verwijst naar het feit dat entropie, onheil, onzekerheid en faillissement ook gemoedsgesteldheden zijn. Ze leiden ons een tijdperk binnen waarin de vooruitgangsgedachte, de idee van groei en de toekomstgerichte reflex niet langer allesbepalend zijn voor de manieren om de wereld te beschouwen en er creatief te zijn.

'Depression Era' brengt een dertigtal kunstenaars bijeen: fotografen, schrijvers, tentoonstellingsmakers, ontwerpers en onderzoekers. Het wil, buiten het gangbare publieke discours, de mediamontage en de witte ruis om, een eigen mozaïek van beelden en teksten produceren. Eerste doel is de verspreiding en dynamische verkenning van deze mozaïek via een online platform, een reeks tentoonstellingen en publicaties. Op langere termijn is het de bedoeling een open oproep te lanceren aan jonge kunstenaars, een kunstarchief aan te leggen over de crisis en, op basis daarvan, een nieuwe digitale en fysieke ‘gemeenplaats’ te scheppen, een anti-scherm of ‘straathoekmuseum’ dat de beeldenmozaïek terug kan brengen naar hun plaatsen van oorsprong.

Pavlos Fysakis, Pasqua Vorgia en Panos Kokkinias, allen lid van het collectief, stellen het project voor, gevolgd door een discussie met filosoof, kunsthistoricus, schrijver en activist Lieven De Cauter.