Florian Wüst en Ines Schaber - Haben und Brauchen Small Talk 19

Kunstenares Ines Schaber en kunstenaar/curator Florian Wüst waren vanaf het prille begin betrokken bij de kunstenaarsbeweging 'Haben und Brauchen'. Ze vertellen over de mechanismen die in Berlijn spelen, het manifest dat zij formuleerden en de acties die zij als kunstenaars ondernemen om beleidsmakers bewust te maken van de situatie.

De internationale reputatie van Berlijn als centrum van hedendaagse kunst is grotendeels gebaseerd op de goede en goedkope condities voor artistieke productie, en op het bestaan van kleine kunstinstellingen en onafhankelijke projectruimtes. Dit is evenwel niet gegeven: de stad is aan het veranderen, en daarmee ook de omstandigheden waaronder Berlijn tot een uitverkoren plaats werd om kunst te maken. Als de stad zichzelf graag verkoopt als een culturele hotspot, dan zouden de inkomsten moeten terugvloeien naar de kunsten, en specifiek naar de dramatisch ondergefinancierde onafhankelijke scène. 'Haben und Brauchen' weigert echter de relevantie van kunst te beperken tot een louter economische relatie, en beschouwt culturele productie eerst en vooral als een intrinsiek maatschappelijke activiteit, waarbij de gemeenschap via kunst een kritisch zelfbewustzijn ontwikkelt.

Hierbij is de link tussen Berlijn en Brussel snel gelegd: ook in Brussel vormt zich een groeiende artistieke gemeenschap en trekt de stad een toenemend aantal kunstenaars aan. Het belang van een actueel en passend kunstenbeleid wordt dan ook steeds groter.

Deze lezing wordt georganiseerd door JUBILEE in samenwerking met BAM, Argos en het Team Vlaams Bouwmeester.