Energy Regions Designing the Future

Van december 2016  tot februari 2017 organiseert het Team Vlaams Bouwmeester, in samenwerking met VRP, IABR, AWB en de Brusselse Bouwmeester, een reeks publieke debatten onder de noemer 'Designing the Future'. In deze sessies, elk gewijd aan een specifiek thema, willen we een gedeelde agenda ontwikkelen voor het ontwerpen van een betere toekomst. Het tweede debat, over energietransitie als ruimtelijk vraagstuk, vindt plaats op 8 december, om 19:00 in het Atelier Bouwmeester.

Dat het hoog tijd is voor een radicale energietransitie, valt onder meer te lezen in de klimaatdoelstellingen. Deze ambitieuze doelen concreet in praktijk brengen is niet evident. Toch zijn via ontwerpend onderzoek recent heel wat stappen vooruit gezet. Dat gaat van studies over de omgang met diepe geothermie of de plaatsing van windmolens in de Noordzee tot het uittesten van de principes van biobased economy. Centraal in deze zoektocht staat de vraag hoe deze energietransitie kan worden aangegrepen om de inrichting van onze leefomgeving en het bijbehorende landschap grondig te herdenken. Hoe kunnen alternatieve vormen van energieproductie worden ingepast in het versnipperde landschap dat onze regio kenmerkt en waar ruimte schaars is? Hoe kunnen we voorbij een individuele, losstaande en sectoriële benadering denken? Hoe kan het energievraagstuk worden gekoppeld aan maatschappelijke uitdagingen? Welke andere vormen van ruimtegebruik zijn denkbaar? Welke alternatieve energiecoalities zijn mogelijk en haalbaar? Dit zijn slechts enkele van de vele vragen, waar we door het bundelen en uitwisselen van recent verworven kennis over willen reflecteren. Dat doen we samen met diverse partijen, bedrijven, natuurorganisaties, kennisinstellingen en overheidsinstanties met als doel te landen bij concrete voorstellen en acties.

  • lezing door Dirk Sijmons (H+N+S en IABR-curator 2014)​
  • reflecties en debat met Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester), Peter Vanden Abeele (MAAT-ontwerpers) en Dirk Vansintjan (Ecopower/Rescoop), gemodereerd door Joachim Declerck (Architecture Workroom)

Datum
08 december 2016 19u00

Reservatie verplicht
Inschrijven via deze link

Plaats
Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54, 1000 Brussel