The Productive City Designing the Future

Van december 2016  tot februari 2017 organiseert het Team Vlaams Bouwmeester, in samenwerking met VRP, IABR, AWB en de Brusselse Bouwmeester, een reeks publieke lezingen en debatten onder de noemer 'Designing the Future'. In deze sessies, elk gewijd aan een specifiek thema, willen we een gedeelde agenda ontwikkelen voor het ontwerpen van een betere toekomst. De vierde lezing + debat, over de plaats van maakindustrie in de stad, vindt plaats op 12 januari 2017, om 19:00 in het Atelier Bouwmeester.

Er is nood aan een radicaal andere blik op hoe we in de stad ruimte maken voor werk. Door decennialang wonen en kantoren voorrang te geven op de maakeconomie, is deze tewerkstellingsmarkt uit de stad naar de periferie verdreven. Als we de stad niet langer bekijken als een geïsoleerde omgeving, maar als onderdeel van een veel ruimere economische regio en systeem, dienen zich vele kansen aan voor gedeelde winsten op lange termijn. Dit vereist een aanpak die streeft naar een strategische verankering van productieve economie. Dat vraagt onder meer om de herintroductie van de maakindustrie in de stad: van manufacturing die de koppeling maakt tussen kennis, innovatie en productie, tot circulaire economie die inzet op kortere en meer duurzame economische ketens. De metropolitane regio heeft baat bij een economie die inzet op lokale productie en tewerkstelling, op hergebruik en korte kringlopen. Hoe kan de industrie opnieuw mee de stad maken? Hoe kan deze herorganisatie van de stad bijdragen tot een betere mobiliteit, zowel op het vlak van woon-werkverkeer als op het vlak van transport? Welke maatschappelijke winsten kunnen er gecreëerd worden? In Brussel, maar ook in andere steden is de aandacht voor de productieve stad de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat vertaalt zich in een rijk en gevarieerd gamma van projecten en initiatieven. Door al dit werk samen te brengen, kan er niet alleen veel worden geleerd van elkaar, maar kan ook de agenda voor de toekomst van de productieve stad gezamenlijk verder worden uitgestippeld en concreet gemaakt.

  • Lezing door Marco Broekman (marco.broekman urbanism research architecture)
  • Debat met Bleri Lleshi (filosoof, activist en documentairemaker), Alain Deneef (intendant Brussels Metropolitan), Stijn Oosterlynck (prof. stadssociologie, UAntwerpen) en Soumia El Majdoub (ondernemer, diversiteitsconsulent, trainer en projectmanager), gemodereerd door AWB

Datum
12 januari 2017 19u00

Reservatie verplicht
Inschrijven via deze link

Plaats
Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54, 1000 Brussel