Healthy City Designing the Future

Van december 2016  tot februari 2017 organiseert Team Vlaams Bouwmeester, in samenwerking met VRP, IABR, AWB en de Brusselse Bouwmeester, een reeks publieke debatten onder de noemer 'Designing the Future'. In deze sessies, elk gewijd aan een specifiek thema, willen we een gedeelde agenda ontwikkelen voor het ontwerpen van een betere toekomst. Het eerste debat, over het verband tussen zorg, gezondheid en stadsontwikkeling, gaat door op 1 december, om 19:00 in Atelier Bouwmeester.

Onze opvattingen over gezondheid veranderen voortdurend. Vandaag wordt gezondheid meer dan ooit als onze eigen verantwoordelijkheid gezien. Gezond eten en meer bewegen is de boodschap. Tegelijkertijd zien we vooral in de grote steden toenemende gezondheidsverschillen opduiken. Dat roept vragen op. Volstaat het om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid? Of zijn er nog andere hefbomen om te werken aan de gezonde stad?

De link tussen gezondheid en stadsontwikkeling is eeuwenoud. Zo stond stedenbouw in het verleden lange tijd in het teken van het uitroeien van ziekten en letsel. Maar net als onze ideeën over gezondheid, verandert ook de manier waarop we naar gezonde stadsontwikkeling kijken. De nadruk verschuift van ‘cure’ naar ‘care’. We spreken over de vermaatschappelijking van de zorg.

De condities waarbinnen overheden, zorgaanbieders en instellingen opereren, veranderen echter razendsnel. Budgetten krimpen, terwijl de zorgvraag, onder meer als gevolg van de vergrijzing, blijft toenemen. Daarnaast schieten ook waardevolle particuliere initiatieven als paddenstoelen uit de grond. Welk beleid is nodig voor een gezonde en sociaal inclusieve stad? Hoe kan de overheid optreden als choreograaf, en een gelijker (zorg)speelveld organiseren, zodat samenwerkingen tussen kapitaalkrachtige én fragiele actoren worden gestimuleerd? En welke rol kunnen ontwerpers hierin spelen?

Zowel in België als in Nederland zijn de afgelopen jaren via ontwerpend onderzoek en pilootprojecten alternatieve denkpistes uitgezet en uitgetest over wat een zorgzame omgeving in de toekomst zou kunnen betekenen. Door deze kennis, expertise en ervaringen te bundelen, en op zoek te gaan naar hefbomen voor concrete vertaling in de praktijk, willen we in de toekomst echt werk beginnen maken van een gezonde stad, voor iedereen.

  • lezing door Paul Vermeulen (DeSmetVermeulen architecten)
  • Duo-interview met Halewijn Lievens (NU architectuuratelier) en Frederik Leenders (Stad Utrecht)
  • Publiek debat gemodereerd door Joachim Declerck (AWB)

Datum
01 december 2016 19u00

Reservatie verplicht
Inschrijven via deze link

Plaats
Atelier Bouwmeester Ravensteingalerij 54 1000 Brussel